Views
9 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

• • • •

• • • • Basisbediening Opnemen op een DAT cassette 3 45 7 MODE RESET OPEN/CLOSE § ≠ AMS ± ANALOG OPTICAL COAXIAL INPUT • • • 0 48 kHz 44.1 kHz LONG REC MODE STANDARD • • • ) • • SBM ON OFF REC MUTE R 3 REC LEVEL 5 4 2 8 1 • • 0 • • L 6 10 • R • 7 9 POWER g TIMER REC OFF PLAY START ID AUTO RENUMBER REHEARSAL WRITE ERASE MARGIN RESET · p P r REC PHONES PHONE LEVEL 0 10 2 8 6 Zie blz. 4 en 5 voor het aansluiten van het apparaat. 1 Schakel 2 Druk de versterker in en start de weergave van de geluidsbron die u wilt opnemen. op de POWER schakelaar om het DAT deck in te schakelen. 3 Druk op de OPEN/CLOSE § toets en steek een cassette in de houder. Met het venstertje boven OPEN/CLOSE OPEN/CLOSE § b b § 4 Zet de INPUT schakelaar in de juiste stand voor de gebruikte ingangsaansluitingen. Voor opnemen via ANALOG IN Steek de cassette in tot voorbij het zilveren streepje. Zet u de INPUT schakelaar op ANALOG Druk voor het sluiten van de cassettehouder op de OPEN/CLOSE § toets. DIGITAL OPTICAL IN DIGITAL COAXIAL IN OPTICAL COAXIAL 6 NL 3-858-189-41(1)

Basisbediening 5 Zoek op de DAT cassette het punt op waar u wilt beginnen met opnemen. Voor opnemen vanaf het begin van de cassette Druk op de 0 terugspoeltoets om de band naar het begin terug te spoelen. Voor opnemen vanaf het eind van de bestaande opnamen 1 Druk op de 0 terugspoeltoets om de band naar het begin terug te spoelen. 2 Druk op de ) vooruitspoeltoets. Het deck spoelt dan door naar het eind van de bestaande opnamen en stopt daar automatisch. 6 Druk op de r REC toets. Het DAT deck komt dan in gereedheid voor het opnemen. z Als de aanduiding “UNLOCK” in het uitleesvenster verschijnt Dan is de geluidsbron niet ingeschakeld of niet naar behoren op het DAT deck aangesloten. Kontroleer de aansluitingen en schakel de geluidsbron in. 7 Stel 8 Druk 9 Start voor opname van een analoog ingangssignaal het opnamenivo in met de REC LEVEL regelaars. Het aanbevolen opnamenivo bedraagt 3. Zie voor nadere bijzonderheden de paragraaf “Instellen van het opnamenivo voor analoge opname” op blz. 10. op de P pauzetoets of de · weergavetoets. Het opnemen begint. de weergave van de geluidsbron. Wanneer het einde van de band bereikt wordt, spoelt het deck de band geheel naar het begin terug en stopt daar (Automatische terugspoelfunktie). Basisbediening Voor Drukt u op Stoppen met opnemen Pauzeren van de opname Uitnemen van de cassette p P. Druk voor hervatten van de opname nogmaals op deze pauzetoets. de OPEN/CLOSE § toets, nadat het opnemen gestopt is. Voorkomen van per ongeluk wissen Schuif het wispreventienokje in de beveiligingsstand, zoals in de afbeelding getoond wordt (naar links). Opnemen is niet mogelijk (nokje ingeschoven) Opnemen is mogelijk (de opening is afgesloten) 7 NL 3-858-189-41(1)