Views
9 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

2 U kunt het digitale

2 U kunt het digitale ingangssignaal van een digitale satelliet-uitzending op een DAT cassette of opnameminidisc opnemen via de digitale ingangsaansluitingen van een DAT deck of minidisc-recorder die geschikt is voor het verwerken van een bemonsteringsfrekwentie van 32 kHz of 48 kHz. Vervolgens kunt u van die rechtstreeks opgenomen (eerste-generatie) DAT cassette of minidisc een digitale kopie maken op een andere DAT cassette of opname-minidisc, via de digitale ingangsaansluitingen van een DAT deck of minidisc-recorder, zodat u een tweede-generatie kopie verkrijgt. Volgende kopieën van uw kopie kunnen echter alleen via de analoge in- en uitgangsaansluitingen van een DAT cassettedeck of minidisc-recorder gemaakt worden. Overige informatie Weergave Optische kabel of coaxiale digitale aansluitkabel Opname v DAT cassette of minidisc v Weergave Optische kabel of coaxiale digitale aansluitkabel Opname v DAT cassette of minidisc v Weergave Digitale uitgangsaansluiting Optische kabel of coaxiale digitale aansluitkabel Digitale ingangsaansluiting 24 NL Opname Satelliet-tuner DAT cassettedeck of minidisc-recorder DAT cassettedeck of minidisc-recorder DAT cassettedeck of minidisc-recorder DAT cassettedeck of minidisc-recorder DAT cassettedeck of minidisc-recorder Digitale uitgangsaansluiting Digitale ingangsaansluiting Eerste generatie DAT cassette of minidisc opgenomen via de digitale ingang/uitgang Digitale uitgangsaansluiting Digitale ingangsaansluiting Tweede generatie DAT cassette of minidisc opgenomen via de digitale ingang/uitgang Analoge (conventionele) uitgangsaansluitingen Audio-aansluitsnoer Analoge (conventionele) ingangsaansluitingen Weergave Tuner Cassettedeck DAT cassettedeck Opname DAT cassette of minidisc Optische kabel of coaxiale digitale aansluitkabel Opname DAT cassette of minidisc Weergave Digitale uitgangsaansluiting Optische kabel of coaxiale digitale aansluitkabel Digitale ingangsaansluiting Opname DAT cassettedeck of minidisc-recorder v v DAT cassettedeck of minidisc-recorder DAT cassettedeck of minidisc-recorder v v DAT cassettedeck of minidisc-recorder DAT cassettedeck of minidisc-recorder Compact disc speler Minidisc-speler Analoge (conventionele) uitgangsaansluitingen Analoge (conventionele) ingangsaansluitingen DAT cassette of minidisc opgenomen via analoge aansluitingen Digitale uitgangsaansluiting Digitale ingangsaansluiting Eerste generatie DAT cassette of minidisc opgenomen via de digitale ingang/uitgang Analoge (conventionele) uitgangsaansluitingen 3 Een “analoge” DAT cassette of minidisc, opgenomen via de conventionele analoge ingangsaansluitingen van het DAT deck of de minidisc-recorder, kunt u overspelen naar een andere DAT cassette of minidisc via de digitale uitgangen en de idem ingangen van een ander DAT cassettedeck of minidisc-recorder. Deze kopie kan echter dan weer niet een tweede maal worden gekopieerd via de digitale aansluitingen van het DAT deck of de minidiscrecorder. Weergave Platenspeler Audioaansluitsnoer Mikrofoonversterker Audioaansluitsnoer Analoge (conventionele) ingangsaansluitingen 3-858-189-42(1)

Index Index A Aansluiten van de installatie 4 Afspelen van een DAT cassette 8 AMS (Automatische Muziek Sensor) zoekfunkties 14 B, C Batterijen 4 Begincodes Aanbrengen van begincodes tijdens weergave 16 Automatische begincodes tijdens opnemen 16 Bijstellen van de plaats van een bestaande begincode 17 Handmatig aanbrengen van begincodes tijdens opnemen 16 Nauwkeurige plaatsbepaling voor een begincode 17 Wissen van een begincode 18 Benadrukking (“EMPHASIS”) van de hoge tonen 9, 13 D Direkte nummerkeuze 14 E, F, G Eén-generatie kopieersysteem 23 Eindzoekfunktie 10 H Herhaalde weergave Herhalen van een enkel muziekstuk 14 Herhalen van alle muziekstukken 14 Hernummerfunktie 19 I, J Inleggen van batterijen in de afstandsbediening 4 Instellen van het opnamenivo 10 K, L Kiezen van de opnamesnelheid 10 M, N MARGIN aanduiding 10 Mededelingen in het uitleesvenster 20 Muziekstuknummers 16, 19 O Onbespeelde bandgedeelten 9, 10 Opnamedemping 11 Opnemen op een DAT cassette 6 P, Q Pauzes of gedempte passages 9, 12 R S Reinigen van de behuizing 20 Reinigen van de bandkop en het bandloopwerk 20 Repeteerfunktie 17, 18 Resterende speelduur op de cassette 13 SBM funktie 11, 22 Schakelklok-opname 12 Schakelklok-weergave 15 Serial Copy Management System 23 Speelduur van de cassette 13 Speelduur van een muziekstuk 13 Subcodes 16 T, U, V Totaaltijd 13 Totaaltijdcodes 9 W, X, Y, Z Wispreventienokje 7 Namen van de bedieningsorganen Toetsen CLEAR wistoets 14 COUNTER MODE aanduidingskeuzetoets 13 COUNTER RESET tellernulsteltoets 13 MARGIN RESET opnamenivomargeterugsteltoets 10 MODE aanduidingskeuzetoets 13 OPEN/CLOSE § cassettehouder open/sluittoets 6 - 8 r REC opnametoets 7 REC MUTE R opnamedempingstoets 12 REPEAT herhaaltoets 14 RESET terugsteltoets 13 START ID AUTO automatische begincodetoets 16 START ID ERASE begincodewistoets 18 START ID REHEARSAL repeteerweergavetoets 17, 18 START ID RENUMBER muziekstuk-hernummertoets 19 START ID WRITE begincodevastlegtoets 16, 17 p stoptoets 7, 8, 12 · weergavetoets 7, 8, 10, 12, 14, 16 0/) snelspoeltoetsen 7, 8, 10, 17 P pauzetoets 7, 10, 12, 16 ≠/± zoektoetsen 8, 14 Schakelaars INPUT ingangskeuzeschakelaar 6 POWER aan/uit-schakelaar 6, 8 REC MODE opnamesnelheidskiezer 11 SBM 11 TIMER schakelklok-schakelaar 12, 15 Regelaars PHONE LEVEL hoofdtelefoonnivoregelaar 8 REC LEVEL opnamenivoregelaar 10 Aansluitbussen ANALOG IN lijningangen 4, 6 ANALOG OUT lijnuitgangen 4 DIGITAL COAXIAL IN digitale coaxiale ingang 4, 6 DIGITAL OPTICAL IN digitale ingangsaansluiting 4, 6 DIGITAL OPTICAL OUT digitale uitgangsaansluiting 4 PHONES hoofdtelefoonaansluiting 8 25 NL 3-858-189-41(1)