Views
9 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

Förberedelserna

Förberedelserna Uppackning 4 S Kontrollera att de följande tillbehören har levererats med DAT-däcket: • Ljudkablar med phonokontakter (2) • Trådlös fjärrkontroll RM-D757 (1) • Batterier R6 (storlek AA) (2) • Bruksanvisning (1) Batteriernas isättning i fjärrkontrollen Sätt i två st. batterier R6 (storlek AA) så att + - och – -polerna vänds åt korrekt håll enligt märkningarna i batterifacket: z När måste batterierna bytas ut? Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd till ca. sex månader. Byt ut de båda batterierna mot nya batterier när fjärrkontrollen inte längre kan användas för DAT-däckets fjärrstyrning. OBS! • Utsätt inte fjärrkontrollen för värme och/eller fukt. • Se till att ingenting tränger in i fjärrkontrollen. Var särskilt noga vid batteribyte. • Utsätt inte fjärrstyrningsgivaren för solljus eller annat starkt ljus, vilket kan bli orsak till felfunktion. • Ta ur batterierna, när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tidsperiod, för att undvika skador på grund av batteriläckage och korrosion. Anslutningarna Detta kapitel beskriver DAT-däckets anslutning till en förstärkare, CD-spelare, MD-spelare och andra ljudkomponenter. Allra första steget före anslutningarna: slå av strömmen till samtliga komponenter. ANALOG IN/OUT IN OUT L R ANALOG OUT L R DIGITAL IN/OUT COAXIAL OPTICAL IN IN OUT DIGITAL COAXIAL OUT ANALOG IN Vilka kablar krävs? • Ljudkablar (medföljer) (2) Vit (vänster, L) Röd (höger, R) Förstärkare, etc. CD-spelare, DATdäck, MD-spelare, etc. ç: signalflöde till ett nätuttag DIGITAL OPTICAL IN CD-spelare, DATdäck, MD-spelare, etc. DIGITAL OPTICAL OUT CD-spelare, DATdäck, MD-spelare, etc. • Optiska fiberkablar (POC-15 o.s.v.) (tillval) (2) • Koaxialkabel för anslutning mellan digitala in/ utgångar (VMC-10G o.s.v.) (tillval) (1) Vit (vänster, L) Röd (höger, R) 3-858-189-41(1)

Förberedelserna Exempel på anslutningar p Däckets anslutning till en förstärkare Använd de medföljande ljudkablarna för att ansluta däcket till en förstärkare. Var noga med att ansluta de kodfärgade kontakterna på rätt sätt, d.v.s. de röda kontakterna till de högra kanalin/utgångarna (R) och de vita till de vänstra (L). Kontrollera att kontakterna skjutits in så långt det går för att undvika störningar. OBS! När PROHIBIT visas i teckenfönstret betyder det att inspelning via den digitala ingången inte är möjlig. Ställ i detta fall INPUT i läget ANALOG och spela in ljudet från ljudkällan via de analoga linjeingångarna ANALOG IN. Nätkabelns anslutning Anslut nätkabeln till ett nätuttag. L R DAT-däck ANALOG IN/OUT IN OUT L R Ç ç Förstärkare LINE IN/OUT OUT IN L L R R Det nästa steget? Nu är däcket klart att användas. Läs sidorna 6 till 8 beträffande det grundläggande användningssättet. Gå vidare till avsnitten som börjar på sidan 9 för mer avancerade användningssätt. zInspelning via ansluten stereomikrofon (tillval) Anslut de analoga utgångarna på en mikrofonförstärkare till de analoga linjeingångarna ANALOG IN på DAT-däcket. p Däckets anslutning till en digital ljudkomponent Efter anslutning av en digital utgång på en digital ljudkomponent, som t. ex. en digital förstärkare, ett DAT-däck, en CD-spelare, MD-spelare eller satellitmottagare, till den digitala ingången DIGITAL OPTICAL IN eller DIGITAL COAXIAL IN på DAT-däcket, är det möjligt att digitalt spela in ljudsignalerna från den anslutna ljudkällan. Efter anslutning av den digitala utgången DIGITAL OPTICAL OUT på däcket till en digital ingång på en digital ljudkomponent, som t. ex. en digital förstärkare, ett DAT-däck eller en MD-spelare, är det möjligt att digitalt spela in ljudsignalerna från DAT-däcket. Använd optiska kablar (POC-15A eller motsvarande, medföljer ej) eller en koaxialkabel för digital anslutning (VMC-10G eller motsvarande, medföljer ej). Grundläggande tillvägagångssätt • De optiska kablarnas anslutning DAT-däck DIGITAL IN/OUT Digital ljudkomponent OPTICAL COAXIAL IN IN OPTICAL OUT ç IN OUT Ç • Koaxialkabelns anslutning DAT-däck DIGITAL IN/OUT Digital ljudkomponent COAXIAL COAXIAL IN IN OPTICAL OUT OUT Ç 5 S 3-858-189-41(1)