Views
8 months ago

Sony SA-W2500 - SA-W2500 Mode d'emploi Bulgare

Sony SA-W2500 - SA-W2500 Mode d'emploi Bulgare

Sony SA-W2500 - SA-W2500 Mode d'emploi

A 1 (Само (SA-W2500 за SA-W2500) only) (SA-W2500 seulement) B Amplifier Усилвател Amplificateur SPEAKER C Този This subwoofer субуфер D Amplifier E Caisson de grave Amplificateur Усилвател SPEAKER SPEAKER A OUT IN Усилвател Amplifier Amplificateur SPEAKER B Активен Active Subwoofer субуфер SA-W3800/SA-W3000/ SA-W2500 L R IN LINE SPEAKER OUT IN L R LINE IN SPEAKER IN L R SPEAKER OUT IN L R Front Преден speaker говорител (R) (R) Enceinte avant (D) L R L R Front Преден speaker говорител (L) (L) Enceinte avant (G) Преден Front говорител speaker (R) Enceinte avant (D) Front Преден speaker говорител (L) (L) Enceinte avant (G) L R SPEAKER OUT IN L R (1) 2-899-141-13(1) 2 (SA-W3800/SA-W3000 (Само за SA-W3800/SA-W3000) only) (SA-W3800/SA-W3000 seulement) OUT IN LINE SPEAKER OUT IN LINE IN Този This subwoofer субуфер Caisson de grave l: Посока Signal flow на сигнала Sens du signal l: Посока Signal flow на сигнала Sens du signal l: Посока Signal flow на сигнала Sens du signal Този This subwoofer субуфер Caisson de grave l: Посока Signal flow на сигнала Sens du signal L L F G 1 2 MONO OUT R R SPEAKER IN (Само (SA-W2500 за SA-W2500) only) (SA-W2500 seulement) (SA-W3800/SA-W3000 (Само за SA-W3800/SA-W3000) only) (SA-W3800/SA-W3000 seulement) Amplifier Усилвател Amplificateur MONO OUT This Този subwoofer субуфер Caisson de grave IN Усилвател Amplifier Amplificateur This Този subwoofer субуфер Caisson de grave OUT IN LINE LINE l: Посока Signal flow на сигнала Sens du signal l: Посока Signal flow на сигнала Sens du signal Български English Français Owner’s Ръководство Record на потребителя The Номерът model на number модела and и серийните serial numbers номера are се located on намират the rear от of задната the unit. страна Record на the това serial устройство. number in the Запишете space provided серийните below. номера Refer на мястото to them whenever подолу. Обръщайте се към тях винаги, когато се you call upon your Sony dealer regarding this обаждате на вашия доставчик на Sony относно product. този продукт. Model No. Номер на модела: ___________ Serial Сериен No. номер: ______________ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ WARNING To За да reduce намалите the risk риска of fire от пожар or electric или токов shock, do удар, not не expose излагайте this устройството apparatus to rain на дъжд or moisture. или влага. To За да prevent предотвратите fire, do not пожар, cover не the покривайте ventilation of the apparatus вентилационните with newspapers, отвори на table-cloths, устройството curtains, с etc. вестници, And don’t покривки, place lighted завеси candles и др. Не on поставяйте the запалени свещи върху устройството. apparatus. За да намалите риска от пожар или токов удар, To не поставяйте prevent fire върху or shock устройството hazard, do not предмети, place objects пълни с filled течност with - liquids, като например such as vases, вази. on the apparatus. За да избегнете токов удар, не отваряйте To кутията. avoid Обръщайте electrical shock, се единствено do not open към the cabinet. Refer квалифициран servicing to сервиз. qualified personnel only. Не Do инсталирайте not install the устройството appliance in a в confined затворени пространства, като полица за книги или вграден space, such шкаф. as a bookcase or built-in cabinet. Install this system so that the power cord can be unplugged Инсталирайте from системата the wall socket така, че immediately да можете in the незабавно event of да trouble. изключите захранващия кабел от стенния контакт, ако се случи някакъв проблем. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ NOTICE FOR THE CUSTOMERS Това IN THE устройство U.S.A е тествано и отговаря на ограниченията за клас В цифрови устройства, съответстващи с част 15 от Правилата FCC. Тези ограничения са създадени, за да предоставят защита срещу опасна намеса при инсталацията на продукта. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радио-честотна енергия и ако тя не бъде използвана според инструкциите, това може да причини смущения в радио връзките. Въпреки това не даваме гаранция, че смущения няма да бъдат получени дори при извършването на определена инсталация. Ако това оборудване причинява This symbol смущения is intended в радио to alert или the телевизионното user приемане, to the presence което of може uninsulated да бъде установено чрез “dangerous неколкократно voltage” изключване within the и включване на product’s устройството, enclosure потребителят that may be може of да отстрани тези смущения, като предприеме sufficient magnitude to constitute a някоя от следните мерки: - като преориентира risk of electric антената shock за приемане to persons. на сигнала. - ако увеличи This разстоянието symbol is intended между устройството to alert the и приемника. user to the presence of important - ако свърже operating оборудването and maintenance към контакт, който е различен (servicing) от този, instructions в който е in включен the приемникът. literature accompanying the - като се свърже се с доставчика на устройството или с професионален appliance. радио/телевизионен WARNING техник и потърси помощ от него. This equipment has been tested and found to ВНИМАНИЕ comply with the limits for a Class B digital device, Предупреждаваме pursuant to Part 15 ви, of the че всякакви FCC Rules. модификации These limits и are промени, designed които to provide не са изрично reasonable одобрени protection в това ръководство, against harmful могат interference да нарушат in a гаранцията residential на вашия installation. уред и This да ви equipment попречат generates, да работите uses, с това and устройство. can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the ВНИМАНИЕ instructions, may cause harmful interference to Възможно radio communications. е използването However, на това there устройство is no с някои guarantee системи that interference да увеличава will опасността not occur от in токов a удар particular или пожар. installation. Не използвайте If this equipment с устройства, does които cause harmful са маркирани interference от външната to radio си or страна television със следните етикети. WARNING: reception, which HAZARDOUS can be determined ENERGY! by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: — Reorient or relocate the receiving antenna. — Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAUTION You are cautioned that any changes or modification not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment. CAUTION Use of this appliance with some systems may present a shock or fire hazard. Do not use with any units which have the following marking located near output. WARNING: HAZARDOUS ENERGY! Предпазни Precautionsмерки Безопасност • On Преди safety да започнете работа със субуфера се •Before уверете, operating че работният the subwoofer, волтаж на be субуфера sure that the е operating идентичен voltage с този of на your вашето subwoofer мрежово is identical захранване. with that of your local power supply. ••Unplug Изключете the субуфера subwoofer от from мрежата the wall от 220 outlet V, ако if it не is not планирате to be used да го for използвате an extended за period дълъг период of time. от време. За да изключите кабела, дръпнете, като To disconnect хванете щекера. the cord, Никога pull the не cord дърпайте by самия grasping кабел. the plug. Never pull the cord itself. ••Should Ако в субуфера any liquid попадне or solid течност object fall или into твърд the предмет, subwoofer, изключете unplug the захранващия subwoofer кабел and have и the проверете subwoofer устройството checked by qualified в квалифициран personnel сервиз before operating преди по-нататъшна it any further. употреба. • •AC Захранващият power cord кабел must трябва be changed да бъде only подменян at the само от квалифициран сервиз. qualified service shop. Когато включвате или изключвате усилвател When turning или друго on or оборудване off an amplifier or Намалете other equipment силата на звука на усилвателя до минимум. Lower the volume of the amplifier to minimum. За To да avoid избегнете damaging повреда the на subwoofer субуфера • Внимавайте, когато настройвате силата на •Be звука careful на усилвателя, in setting the за да volume избегнете control прекалено of the високо amplifier ниво to avoid на звука. an excessive input power. ••Do Не се not опитвайте attempt to да open отваряте the enclosure кутията or или remove да изваждате speaker units говорителите and networks. и веригите. • •Do Не натискайте not press the случайно dust cap или intentionally не мембраната or на говорителя. unintentionally. Ако забележките промяна на цветовете на екрана In case на color телевизора irregularity is observed on Системата the nearby говорители TV screen е от магнитно защитен вид, With така the magnetically че можете да shielded поставите type субуфера of the близо speaker до system, телевизор. the subwoofer Въпреки това, can be в зависимост installed от вида на вашия телевизор е възможно near a TV set. However, color irregularity may да се наблюдават смущения в цветовете на телевизионния still be observed екран. on the TV screen depending on the type of your TV set. Ако If color се получат irregularity смущения is observed... в цветовете... Изключете телевизора, след което изчакайте tTurn 15 до 30 off минути the TV и set после once, отново then turn включите it on after устройството. 15 to 30 minutes. Ако смущенията в цветовете If color irregularity is observed again... продължават... tPlace Поставете the субуфера subwoofer на further разстояние apart от from the телевизора. TV set. Ако When чуете howling микрофония occurs Сменете позицията на говорителя или намалете силата Relocate на the звука speaker на усилвателя. or turn down the volume of the amplifier. Поставяне • On Не installation поставяйте субуфера в близост до топлинни •Do източници, not install като the например subwoofer радиатори near heat sources или въздушни such as radiators шахти, or както air ducts, и на прекалено or in a place прашни места subject или to direct на такива, sunlight, изложени excessive на директна dust, слънчева mechanical светлина, vibration механични or shock. вибрации или удар. •Good ventilation is essential to prevent internal • Добрата вентилация е много важна за предотвратяване heat build-up in the на subwoofer. повишаването Place на the вътрешната subwoofer in температура a location with на субуфера. adequate air Поставете circulation. субуфера Do not place на място, the subwoofer където on a циркулацията soft surface or too на въздух close to е a гарантирана. wall as this may Не поставяйте obstruct the субуфера ventilation на hole меки on повърхности the back. •Use или твърде caution близо when до placing стена, the защото subwoofer това може on a да specially попречи treated на правилната (waxed, oiled, вентилация polished, през etc.) задните отвори. floor, as staining or discoloration may result. • Бъдете внимателни, когато поставяте субуфера •Take върху care обработен to avoid с any препарати possible под injury (например on the върху corners полирана of the subwoofer. повърхност или такава, обработена с лак и т.н.), тъй като е възможно подовата повърхност да стане на петна или да се обезцвети. • Внимавайте да не се нараните на On ъглите cleaning на субуфера. the cabinet Clean the cabinet with a soft cloth lightly Почистване moistened with на water. корпуса Do not use any type of Почиствайте abrasive pad, корпуса scouring с powder парче мек or solvent плат, леко such as навлажнено alcohol or benzine. с вода. Не използвайте никакви абразивни гъбички, прахове или разтворители като алкохол и бензин. If you have any questions or problems Ако concerning имате въпроси your subwoofer или проблеми, that които is notсе отнасят covered към in this вашия manual, субуфер please и не са consult описани your в това nearest ръководство, Sony dealer. моля, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony. Инсталация Installation Тъй Since като the човешкото human ear ухо cannot не може detect да различи the посоката и позицията, от която идва бас звука от субуфера direction (под and 200 position Hz), вие where можете the да bass поставите sound субуфера being reproduced където пожелаете by a subwoofer във вашата (below стая . За 200 да Hz) получите comes по-добър from, you бас can звук install ви the препоръчваме subwoofer wherever да инсталирате you like субуфера in your на room. твърда To obtain повърхност, a better където bass reproduction, вероятността we от резониращ звук е по-малка. Можете recommend да получите you to достатъчно install the силен subwoofer бас от on един a solid субуфер. floor where Въпреки the това, resonance ако използвате is unlikely два to occur. субуфера ще получите още по-силно и реалистично You can obtain възпроизвеждане a sufficient heavy на басите. bass reproduction from a single subwoofer. Забележки However if you use a couple of the • subwoofers, Винаги инсталирайте you can obtain субуфера an във even вертикална more позиция на поне няколко сантиметра от effective стената. heavy bass reproduction. • Notes Не поставяйте различни предмети върху субуфера и не сядайте върху него. ••Always Ако субуферът install the е поставен subwoofer в средата vertically, на keeping стаята, a few centimeters басите може away да се from окажат the wall. твърде •Do слаби. not Това place се an дължи object на on разпространението the subwoofer or sit на on стационарните it. вълни в стаята. Ако това •If се the случи, subwoofer преместете is installed субуфера in the в позиция, center of a различна от центъра, или махнете причината room, the bass could be extremely weakened. за стационарните вълни, като поставите етажерка This is due за to книги the influence на стената of the и др. standing wave of the room. If this happened, move the subwoofer away from the center of a room or eliminate the cause of the standing wave, by installing a bookshelf on the wall, etc. Свързване Hooking Up на the системата System Преглед Overview Използвайте жаковете LINE IN или SPEAKER IN Use на the субуфера, LINE IN когато jacks свързвате or the SPEAKER към усилвател IN ( terminals ). of the subwoofer when you • connect Ако усилвателят the amplifier притежава (A). един от следните • видове If your изходни amplifier жакове, has one свържете of the жака following LINE IN types и жака of output на усилвателя, jacks, connect като използвате the LINE IN приложения jack and the аудио amplifier’s свързващ jack кабел. using the - supplied Жак MONO audio OUTconnecting cord. - Жак MIX OUT -— Изходен MONO жак OUT SUBWOOFER jack -— Изходен MIX OUT жак SUPER jack WOOFER • Ако — SUBWOOFER вашият усилвател output не притежава jack(s) гореспоменатите — SUPER WOOFER изходни output жакове, jack(s) свържете терминалите за говорителите на усилвателя • към If your терминалите amplifier SPEAKER does not IN. have the above mentioned output jacks, connect the Преди speaker да terminals започнете of the amplifier to the • Изключете захранването на усилвателя и субуфера SPEAKER преди IN terminals да извършите instead. връзките. • Използвайте аудио свързващите кабели, които Before са приложени you към get съответното started оборудване. • Ако Turn аудио off the свързващите power of кабели the amplifier не са and достатъчни, the subwoofer за да before извършите making нужните any връзки, купете допълнителни аудио свързващи кабели. • Уверете connection. се, че сте извършили връзките правилно, Use the audio за да избегнете connecting смущения. cords that are • Свържете supplied захранващия to the respective кабел equipment. от субуфера към If мрежата there are от not 220 enough V. • audio connecting Не cords можете to make да свързвате the necessary изходния connections, жак CENTER към you субуфера, need to purchase за да използвате some optional функцията Dolby Pro Logic. При някои Dolby Pro Logic audio режими connecting не се cords. извежда бас звук. • Be sure to make connections firmly to Свързване avoid noise. към усилвател с един комплект • Connect the терминали AC power cord за говорителите from the Свържете subwoofer субуфера to a wall към outlet. усилвател и след това свържете предните говорители към субуфера. • You cannot connect the CENTER output jack for use with Dolby Pro Logic function 1 to Свържете the subwoofer. субуфера Bass към sound усилвателя. is not( ) output Свържете with терминалите some Dolby SPEAKER Pro Logic IN modes. на субуфера към терминалите за говорители на усилвателя, като използвате кабелите на Connecting говорителите. to Уверете an amplifier се, че сте свързали with и a single двата канала set of L и speaker R. terminals Connect the subwoofer to the amplifier and 2 then Свържете connect предните the front говорители speakers to към the subwoofer. субуфера. ( ) Свържете говорителите към терминалите SPEAKER OUT на субуфера. 1 Connect the subwoofer to the Свързване amplifier. към (B) усилвател с два комплекта (A + B) терминали за говорителите Connect the SPEAKER IN terminals of Ако вашият the subwoofer усилвател to притежава the amplifier’s два speaker комплекта terminals (А + with В) терминали the speaker за говорителите, cords. Be свържете субуфера и предните говорители към усилвателя. sure to connect both L and R channels. 2 Connect the front speakers to the 1 Свържете subwoofer. предните (C) говорители към усилвателя. ( ) Connect the speakers to the SPEAKER Свържете говорителите към терминалите OUT terminals of the subwoofer. SPEAKER A на усилвателя. 2 Свържете субуфера към усилвателя. ( ) Connecting Свържете терминалите to an amplifier SPEAKER IN with на double субуфера (A към + B) терминалите sets of speaker SPEAKER B terminals на усилвателя, като използвате кабели If your за говорителите amplifier has (не double са приложени (A + B) в sets of speaker комплекта). terminals, connect both the subwoofer and the front speakers to the Когато amplifier. използвате двоен комплект (А+В) говорители, се уверете, че сте избрали позиция “А+В” на вашия усилвател. Забележка Когато 1 Connect използвате the само front терминалите speakers to SPEAKER the A (само amplifier. за предни (D) говорители) или когато захранването на усилвателя е изключено, намалете Connect силата the на speakers звука или to изключете your захранването amplifier’s на субуфера. SPEAKER В A противен terminals. случай може да се появи жужене. Свързване 2 към усилвател със Connect the subwoofer to the специален жак за субуфер Ако вашият amplifier. усилвател (E) притежава специален жак за Connect субуфер the (като SPEAKER например IN жак terminals MONO of OUT, жак MIX OUT, жак SUBWOOFER или жак SUPER the WOOFER), subwoofer свържете to the amplifier’s жака LINE IN на субуфера SPEAKER към един B terminals от тези жакове, using speaker като cords използвате (not supplied). приложения аудио свързващ кабел. ( ) Връзки Свържете When using жака the MONO double OUT (A на + B) вашия sets усилвател of към жака LINE IN на субуфера, като изпозлвате приложения speakers, make аудио sure свързващ that you кабел. select ( ) the “A + B” position with your amplifier. Забележка Ако Noteизходното ниво на вашия усилвател не When е достатъчно you are using силно, SPEAKER звукът може A terminals да не е only достатъчно (front speaker силен. only) В or този when случай the power свържете of the терминалите за говорители на усилвателя директно amplifier is към turned терминалите off, turn down SPEAKER the volume IN на or субуфера. turn off the power of the subwoofer otherwise, hum noise may be heard. Connecting to an amplifier with a special jack for a subwoofer If your amplifier has a special jack for a subwoofer (like a MONO OUT jack, MIX OUT jack, SUBWOOFER jack or SUPER WOOFER jack), connect the LINE IN jack of the subwoofer to one of those jacks using the supplied audio connecting cord. (F) Hookups Connect the MONO OUT jack of your amplifier to the LINE IN jack of the subwoofer with the supplied audio connecting cord. (G) AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques d’incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l’humidité. Pour prévenir tout risque d’incendie, ne couvrez pas les orifices d’aération de l’appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc. Et ne placez pas de bougies allumées sur l’appareil. Pour prévenir tout risque d’incendie ou d’électrocution, ne posez aucun objet rempli de liquide, comme un vase, sur l’appareil. Pour prévenir tout risque d’électrocution, n’ouvrez jamais le coffret. Adressez-vous à un personnel qualifié uniquement pour toute intervention sur l’appareil. N’installez pas l’appareil dans un espace confiné comme dans une bibliothèque ou un meuble encastré. Installez ce caisson de grave de manière à pouvoir débrancher immédiatement le cordon d’alimentation de la prise secteur en cas de problème. Précautions Sécurité •Avant d’utiliser le caisson de grave, vérifiez que sa tension de fonctionnement est identique à celle du secteur local. •Si vous prévoyez de ne pas utiliser le caisson pendant longtemps, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher le cordon d’alimentation secteur, tirez sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon proprement dit. •Si un liquide ou un solide tombait dans le coffret, débranchez le caisson et faites-le contrôler par un technicien qualifié avant de le remettre en service. •Le cordon d’alimentation secteur doit être changé par un professionnel seulement. Avant d’allumer ou d’éteindre l’amplificateur ou un autre appareil N’oubliez pas de baisser complètement le volume. Pour éviter d’endommager le caisson de grave •Réglez avec soin le volume de l’amplificateur pour éviter toute entrée de son excessive. •Ne pas essayer d’ouvrir le coffret ou de modifier les haut-parleurs et les circuits. •Ne pas appuyer sur le cache-poussière, ni intentionnellement ni par erreur. Si vous observez des anomalies de couleurs sur l’écran du téléviseur installé à proximité du caisson Le caisson de graves peut être installé près d’un téléviseur car ce système acoustique est à blindage magnétique. Mais il est possible d’observer des anomalies de couleurs avec certains types de téléviseur. Si vous observez des anomalies de couleurs... tEteignez le téléviseur, puis rallumez-le 15 à 30 minutes plus tard. S’il n’y a aucun changement... tPlacez le caisson de graves un peu à l’écart du téléviseur. En cas de réaction acoustique Changez l’emplacement des enceintes ou baissez le volume de l’amplificateur. Installation •Ne pas installer le caisson de grave près d’une source de chaleur, comme un radiateur ou une bouche d’air chaud, dans un endroit en plein soleil ou exposé à de la poussière, des vibrations ou des chocs mécaniques. •Une bonne ventilation est essentielle pour éviter une surchauffe interne du caisson. Installez le caisson dans un endroit où la circulation d’air est suffisante. Ne pas l’installer sur une surface molle ou trop près d’un mur pour ne pas boucher l’orifice de ventilation à l’arrière du caisson. •Faites attention si le caisson de graves doit être posé sur une sol traité (ciré, huilé, poli, etc.) car il peut salir ou décolorer le sol. •Veillez à ne pas vous blesser en heurtant les coins du caisson. Nettoyage du coffret Nettoyez le coffret avec un chiffon doux légèrement imprégné d’eau. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, poudre à récurer ou diluant, comme l’alcool ou la benzine. Pour toute question ou problème au sujet du caisson de grave, veuillez contacter votre revendeur Sony le plus proche. Installation Comme l’oreille humaine ne peut pas détecter la direction ni la position des basses reproduites par un caisson de grave (en dessous de 200 Hz), vous pouvez installer le caisson où vous voulez dans la pièce. Pour obtenir une meilleure reproduction du grave, il est toutefois conseillé de l’installer sur un sol ferme, où la résonnance est peu probable. Vous pouvez obtenir suffisamment de grave à partir d’un seul caisson. Toutefois, si vous utilisez plusieurs caissons de grave, les basses seront naturellement plus puissantes. Remarques •Installez toujours le caisson à la verticale et à plusieurs centimètres du mur. •Ne pas poser d’objet sur le caisson ni s’asseoir dessus. •Si le caisson est installé au centre d’une pièce, le son grave est extrêmement affaibli. Ce phénomème est dû aux ondes stationnaires de la pièce. Le cas échéant, éloignez le caisson du centre de la pièce, ou éliminez la cause des ondes stationnaires, en installant, par exemple, une étagère. Raccordement du système Aperçu Utilisez les prises LINE IN ou les bornes SPEAKER IN du caisson quand vous raccordez l’amplificateur. (A) • Si votre amplificateur comporte l’un des modèles de prises de sortie suivants, raccordez-la à la prise LINE IN et la prise de l’amplificateur à l’aide du câble de connexion audio fourni. — Prise MONO OUT — Prise MIX OUT — Prise(s) de sortie SUBWOOFER — Prise(s) de sortie SUPER WOOFER • Si l’amplificateur n’offre aucune des prises de sortie indiquées, reliez les bornes d’enceintes de l’amplificateur aux bornes SPEAKER IN. Avant de commencer • Eteignez l’amplificateur et le caisson de grave avant de les relier. • Utilisez les cordons audio fournis avec les différents appareils. Si vous n’avez pas assez de cordons pour faire les liaisons nécessaires, vous devrez acheter des cordons de liaison audio en option. • Veillez à insérer à fond les fiches dans les prises pour éviter toute source de parasites. • Branchez le cordon d’alimentation secteur du caisson sur une prise murale. • Vous ne pouvez pas relier la prise de sortie CENTER à ce caisson pour utiliser la fonction Dolby Pro Logic. Le son grave n'est pas fourni par certains modes Dolby Pro Logic. Raccordement à un amplificateur avec une seule paire de bornes d’enceintes Raccordez le caisson de grave à l’amplificateur, puis les enceintes avant au caisson de grave. 1 Raccordez le caisson de grave à l’amplificateur. (B) Raccordez les bornes SPEAKER IN du caisson aux bornes d’enceintes de l’amplificateur avec les cordons d’enceintes. Veillez à raccorder les canaux gauche (L) et droit (R). 2 Raccordez les enceintes avant au caisson de grave. (C) Raccordez les enceintes aux bornes SPEAKER OUT du caisson de grave. Raccordement à un amplificateur avec double paire (A + B) de bornes d’enceintes Si votre amplificateur possède une double paire de bornes d’enceintes (A + B), raccordez le caisson de grave et les enceintes avant à l’amplificateur. 1 Raccordez les enceintes avant à l’amplificateur. (D) Raccordez les enceintes aux bornes SPEAKER A de votre amplificateur. 2 Raccordez le caisson de grave à l’amplificateur. (E) Raccordez les bornes SPEAKER IN du caisson de grave aux bornes SPEAKER B de l’amplificateur avec des cordons d’enceintes (non fournis). Quand vous utilisez la double paire de prises (A + B), veillez à sélectionner la position « A + B » sur l’amplificateur. Remarque Lorsque vous utilisez les bornes SPEAKER A seulement (enceintes avant seulement) ou lorsque l’amplificateur est éteint, réduisez le volume du caisson de grave, ou éteignez-le, sinon du bruit sera audible. Raccordement à un amplificateur doté d’une prise spéciale pour caisson de grave Si votre amplificateur comporte une prise spéciale pour caisson de grave (comme une prise MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER ou SUPER WOOFER), raccordez la prise LINE IN du caisson à l’une de ces prises à l’aide du câble de connexion audio fourni. (F) Raccordements Raccordez la prise MONO OUT de votre amplificateur à la prise LINE IN du hautparleur à l’aide du câble de connexion audio fourni. (G) Remarque Si le niveau de sortie de l’amplificateur n'est pas suffisant, le son peut ne pas être assez puissant. Dans ce cas, reliez les bornes d’enceintes de l’amplificateur directement aux bornes SPEAKER IN du caisson. Note If the output level of your amplifier is not large enough, the sound may not be loud enough. In this case, connect the speaker terminals of the amplifier directly to the SPEAKER IN terminals of the subwoofer. © 2007 Sony Corporation Printed in in Czech Malaysia Republic