Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n106 N 2 Kryt konektorov replikátora portov nasaďte spät’ na spodnú stranu počítača. ✍ Po odpojení počítača od replikátora portov je mimoriadne dôležité nasadit’ spät’ kryt konektorov replikátora portov. Ak konektor zostane nezakrytý, dovnútra počítača sa môže dostat’ prach, ktorý ho môže poškodit’. Na úplné odpojenie replikátora portov od siet’ového napájania odpojte napájací adaptér.

Používanie periférnych zariadení > Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel n107 N Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel K vášmu počítaču sa dajú pripojit’ externé výstupné zvukové zariadenia (nie je súčast’ou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá. Ako pripojit’ externé reproduktory ✍ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ! Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitost’. Zapojte externé reproduktory (1) do zásuvky pre slúchadlá (2) i pomocou kábla reproduktora (3) (nie je súčast’ou dodávky).