Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n112 N ✍ Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším TV. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n113 N Prehrávanie médií Blu-ray 3D Disc Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. ! Ak vyradíte optickú jednotku na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ optické disky. Ak chcete sprístupnit’ túto jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Na modeloch s jednotkou Blu-ray Disc môžete prehrat’ médiá Blu-ray 3D Disc a prezerat’ 3D obrázky na obrazovkách s možnost’ou 3D ako sú napríklad 3D TV pripojením obrazovky k počítaču pomocou kábla HDMI. ! Pri sledovaní obrázkov 3D vždy dodržujte pokyny v príručkách priložených k vášmu počítaču VAIO. Na pozeranie 3D obrázkov vždy používajte 3D okuliare podľa špecifikácie výrobcu TV. ✍ Ďalšie informácie o funkcií 3D nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším 3D TV. 1 Pri pripojení 3D TV k počítaču káblom HDMI a nastavení konfiguračného systému TV postupujte podľa krokov v časti Pripojenie TV k vášmu počítaču (strana 111). 2 Zvoľte režim STAMINA pomocou prepínača režimu výkonu. ✍ Pokyny na voľbu režimu výkonu nájdete v časti Voľba výkonnostného režimu (strana 122). 3 Stlačte klávesy Fn+F7 na zmenu výstupnej obrazovky iba na externú obrazovku. 4 Kliknite na Štart, Všetky programy, CyberLink PowerDVD BD a CyberLink PowerDVD BD.