Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n114 N 5 Kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu okna PowerDVD BD, zapnite funkciu 3D a kliknite na možnost’ Auto Detect. ✍ Môžete zmenit’ rozlíšenie obrazovky vášho počítača. Kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu okna PowerDVD BD a na položku ponuky na zmenu rozlíšenia obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie PowerDVD BD. 6 Vložte médium Blu-ray 3D Disc do optickej jednotky.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n115 N Ako pripojit’ kvalitné digitálne zvukové výstupné zariadenie medzi počítač a TV Navyše môžete pripojit’ kvalitný zosilňovač domáceho kina alebo iné zariadenia na dekódovanie priestorového zvuku medzi váš počítač a TV pomocou pripojenia HDMI. ! Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či medzi TV a zosilňovačom domáceho kina alebo dekodérom priestorového zvuku je nadviazané spojenie HDMI. Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 200). 1 Zapnite TV a nastavte jeho vstup na HDMI. 2 Zapnite zosilňovač domáceho kina alebo dekodér priestorového zvuku a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do vstupného portu na prijímači domáceho kina alebo dekóderi priestorového zvuku a druhý koniec zapojte do výstupného portu HDMI na počítači alebo replikátore portov. ✍ Rozlíšenie pripojeného TV môžete nastavit’ z vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 191). V prípade spojenia HDMI sa hlasitost’ dá nastavit’ iba prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia. Váš počítač nemá pod kontrolou výstupnú hlasitost’ žiadnych pripojených zariadení.