Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Voľba režimu displeja n116 N Voľba režimu displeja Keď je zapojený externý displej, môžete si ako primárny monitor zvolit’ obrazovku počítača alebo pripojený displej. ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. Rozlíšenie obrazovky vášho externého displeja sa môže zmenit’, keď zmeníte výkonnostný režim. ✍ V závislosti od typu vášho externého displeja alebo monitora sa nemusí dat’ súčasne zobrazit’ ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore. Externý displej zapnite pred zapnutím počítača. Zvoľte režim displeja klávesmi Fn+F7 Režim displeja môžete zvolit’ klávesmi Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 39). Voľba režimu displeja pomocou nastavení displeja 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte si želané nastavenie a potom kliknite na OK.

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n117 N Používanie funkcie viacerých monitorov Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdelit’ vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov. Ak je napríklad k vášmu počítaču pripojený externý displej, obrazovka počítača a externý displej môžu fungovat’ ako jedna pracovná plocha. Kurzor môžete presúvat’ z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje pret’ahovat’ objekty, napríklad otvorené okná aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.