Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n118 N Ako používat’ funkciu viacerých monitorov ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. Rozlíšenie obrazovky vášho externého displeja sa môže zmenit’, keď zmeníte výkonnostný režim. ✍ Váš externý displej nemusí podporovat’ funkciu viacerých monitorov. Určité softvérové aplikácie nemusia byt’ kompatibilné s nastavením viacerých monitorov. Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku; v opačnom prípade sa počítač nemusí vrátit’ do štandardného režimu. Ak na každom displeji zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozt’ahujte jedno okno na oba displeje; v opačnom prípade váš softvér nemusí správne fungovat’. 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte Rozšírit’ tieto monitory a potom kliknite OK. ✍ Môžete nastavit’ farebná hĺbka a rozlíšenie pre každý displej a prispôsobit’ režim viacerých monitorov. Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie USB zariadenia n119 N Pripojenie USB zariadenia K svojmu počítaču môžete zapojit’ zariadenie pre univerzálne sériové rozhranie (USB), ako myš, disketovú mechaniku, reproduktor alebo tlačiareň. ! Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Ako pripojit’ USB zariadenie 1 Zvoľte si port USB (1), ktorý chcete použit’. 2 Kábel USB zariadenia (2) zapojte do port USB.