Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n128 N Nastavenie hesla Windows Ako pridat’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na položku Vytvorit’ heslo pre svoje konto pod voľbou Upravte vaše používateľské konto. 5 Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte heslo pre váš účet. 6 Kliknite na Vytvorte heslo. ✍ Ďalšie informácie o hesle Windows nájdete v pomocníkovi Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Ako zmenit’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na Zmenit’ heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo. 6 Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte nové heslo. 7 Kliknite na Zmenit’ heslo.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n129 N Ako odstránit’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na Odstránit’ heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstránit’. 6 Kliknite na Odstránit’ heslo.