Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n142 N Zobrazenie veľkosti pamäte Ako zobrazit’ veľkost’ pamäte 1 Počítač zapnite. 2 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 3 Kliknite na Informácie o systéme (System Information) a Informácie o systéme (System Information). Veľkost’ systémovej pamäte môžete vidiet’ na pravej ploche. Ak sa pridaná pamät’ neobjaví, zopakujte postup inštalácie a počítač opätovne zapnite.

Preventívne opatrenia > n143 N Preventívne opatrenia V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôct’ chránit’ váš počítač VAIO pred možným poškodením. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ❑ Bezpečnostné opatrenia (strana 144) ❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (strana 146) ❑ Zaobchádzanie s vaším počítačom (strana 147) ❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (strana 149) ❑ Používanie napájacieho zdroja (strana 150) ❑ Zaobchádzanie s vstavanou kamerou (strana 151) ❑ Zaobchádzanie s diskami (strana 152) ❑ Používanie batérie (strana 153) ❑ Zaobchádzanie s „Memory Stick“ (strana 154) ❑ Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením (strana 155) ❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 156) ❑ Používanie TPM (strana 157)