Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 14 N Pravá strana Umiestnenie portov a zásuviek na pravej strane počítača sa môže odlišovat’ v závislosti od kúpeného modelu. Typový rad VPCSA alebo VPCSB sú znázornené v hornej časti, Typový rad VPCSE je znázornený v dolnej časti zväčšených ilustrácií. A Zásuvka na „Memory Stick Duo“ *1 (strana 55) B Indikátor prístupu k médiu (strana 18) C Bezpečnostný otvor D Zásuvka na pamät’ovú kartu SD (strana 62) E Port monitora *2 (strana 109) F Výstupný port HDMI *2 (strana 111) G Port USB *3 (strana 119) H Porty USB *4 (strana 119) I Port LAN *2 (strana 67) J Port DC IN *2 (strana 19) *1 Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti. *2 Neprístupný, keď je počítač pripojený k replikátoru portov. *3 Vyhovuje normám USB 2.0/3.0. Porty USB kompatibilné s normou USB 3.0 môžete identifikovat’ podľa modrej farby. *4 Vyhovuje norme USB 2.0.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 15 N Ľavá strana A Konektor na slúchadlá (strana 107) B Optická jednotka (strana 47) C Otvor na manuálne vysunutie podávača (strana 183)