Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Používanie napájacieho zdroja n150 N Používanie napájacieho zdroja ❑ ❑ ❑ Nezdieľajte tú istú napájaciu zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou, napríklad kopírovacím strojom alebo skartovačkou. Dá sa kúpit’ rozvodka s ochranou proti prepät’ovým špičkám. Toto zariadenie pomáha predchádzat’ poškodeniu vášho počítača, ktoré môžu spôsobit’ náhle prepät’ové špičky, napr. počas elektrickej búrky. Používajte napájací adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky Sony. Nepoužívajte žiaden iný napájací adaptér, keďže by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vstavanou kamerou n151 N Zaobchádzanie s vstavanou kamerou ❑ ❑ Nepoškriabte a neznečistite plochu a okolie vstavanej kamery, mohlo by to spôsobit’ zhoršenie kvality obrazu. Bez ohľadu na stav napájania vášho počítača nedovoľte, aby sa do zorného poľa vstavanej kamery dostalo priame slnečné žiarenie, pretože by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie kamery.