Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 16 N Spodok (so spodným krytom) A Vetracie otvory B Kryt konektora replikátora portov (strana 101) C Kryt konektora rozširujúcej batérie *1 D Vypínač batérie (strana 26), (strana 163), (strana 172) E Kryt karty SIM *2 (strana 73) F Spodný kryt *1 Podrobné pokyny pre pripojenie rozširujúcej batérie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou rozširujúcou batériou. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, kryt konektora si uschovajte pre použitie v budúcnosti. *2 Iba vybrané modely.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 17 N Spodok (bez spodného krytu) A Pamät’ový modul (strana 137) B Konektor na pripojenie batérie (strana 21)