Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Rozdelenie na oblasti n170 N Rozdelenie na oblasti Ako môžem vytvorit’ oblast’ na pevnom disku? Funkcia Windows vám umožní vytvorit’ oblast’ bez nutnosti obnovit’ systém vášho počítača. 1 Kliknite na Štart, Ovládací panel, Systém a zabezpečenie a Vytvorit’ a formátovat’ oblasti na pevnom disku v časti Nástroje na správu. 2 V okne Kontrola používateľských kont kliknite na položku Áno. Ak ste prihlásení do svojho počítača ako bežný používateľ, môžete dostat’ výzvu na zadanie mena a hesla správcu. 3 Pravým tlačidlom kliknite na disk C a zvoľte Zmenšit’ zväzok. 4 Zadajte veľkost’ vytváranej oblasti do poľa Zadajte veľkost’ miesta na zmenšenie v MB a kliknite na tlačidlo Zmenšit’. 5 Pravým tlačidlom kliknite na prvok Nevyhradené a vyberte možnost’ Nový jednoduchý zväzok. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ak používate nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue), môžete vytvorit’ oblast’ v rámci procesu obnovovania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 37).

Odstraňovanie porúch > Batéria n171 N Batéria Ako zistím stav nabíjania batérie? Stav nabitia batérie môžete skontrolovat’ pomocou indikátora nabitia. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 27). Kedy môj počítač používa napájanie zo siete? Keď je váš počítač priamo pripojený k elektrickej sieti pomocou napájacieho adaptéra, používa napájanie z napájacej siete, dokonca aj keď je inštalovaná batéria. Kedy mám opätovne nabit’ batériu? Batériu opät’ nabite, keď: ❑ Stav nabitia batérie je veľmi nízky a blikajú obe kontrolné svetlá, svetlo nabíjania aj napájania. ❑ Keď ste nepoužívali batériu dlhšiu dobu. Kedy mám vymenit’ batériu? Keď je batéria na konci svojej životnosti, správa vás vyzve, aby ste vymenili batériu. Kapacitu batérie môžete kontrolovat’ funkciou Batéria (Battery) v aplikácii VAIO Control Center. Mal by som mat’ obavy, keď je inštalovaná batéria teplá? Nie, je normálny jav, že počas napájania počítača sa batéria zohrieva.