Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n188 N Displej Prečo moja obrazovka zhasla? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video), stlačením ktoréhokoľvek klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 32). Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti. Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie batérie (strana 21). Ak je režim displeja nastavený na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 39). Počas výberu výkonu na obrazovke vášho počítača môže zmiznút’ obraz alebo môžu sa na nej dočasne objavit’ rušenie alebo blikanie. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Ak sa zmenila obnovovacia frekvencia obrazovky, na obrazovke vášho počítača môže zmiznút’ obraz alebo môžu sa na nej dočasne objavit’ rušenie alebo blikanie. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Ak chcete skontrolovat’ obnovovaciu frekvenciu obrazovky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na Možnosti napájania v časti Manažment napájania (Power Management) na ľavej ploche. 3 V okne Možnosti napájania kliknite na prvok Spresnenie. 4 Kliknite na Zmenit’ nastavenie plánu. 5 Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania. 6 Kliknite na záložku Správa napájania VAIO (VAIO Power Management).

Odstraňovanie porúch > Displej n189 N Čo mám robit’, ak nevidím správne obrázky alebo filmy? ❑ ❑ ❑ Pred používaním softvéru videa/obrazov alebo začatím prehrávania DVD sa uistite, že ste pre farby displeja zvolili True Color (32 bitov). Nastavenie inej voľby by mohlo zabránit’ softvéru pri úspešnom zobrazovaní obrázkov. Pri zmene farieb displeja postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na Rozšírené nastavenie. 3 Kliknite na záložku Monitor. 4 Zvoľte True Color (32 bitov) v Farby. Nemeňte rozlíšenie obrazovky ani farby, pokiaľ sa používa softvér zvuku/videa ani počas prehrávania DVD diskov, pretože by to mohlo spôsobit’ nekvalitné prehrávanie/zobrazovanie alebo nestabilitu operácií systému. Okrem toho sa odporúča pred prehrávaním DVD vypnút’ šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, mohol by sa aktivovat’ počas prehrávania DVD a zabránit’ úspešnému prehrávaniu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia rozlíšenie obrazovky a farby. Mohla sa zmenit’ obnovovacia frekvencia obrazovky. Vyššia obnovovacia frekvencia obrazovky umožní plynulejšie prehrávanie videa. Ak chcete zmenit’ obnovovaciu frekvenciu obrazovky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na Možnosti napájania v časti Manažment napájania (Power Management) na ľavej ploche. 3 V okne Možnosti napájania kliknite na prvok Spresnenie. 4 Kliknite na Zmenit’ nastavenie plánu. 5 Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania. 6 Kliknite na záložku Správa napájania VAIO (VAIO Power Management). 7 Zmeňte obnovovaciu frekvenciu obrazovky. ! Voľbou vyššej obnovovacej frekvencie obrazovky sa môže zvýšit’ spotreba energie.