Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 22 N 3 Zasuňte batériu do priečinku pre batérie v smere šípky. 4 Batériu zatlačte do priestoru na batériu, kým sa výstupok (3) kliknutím nezaistí na svojom mieste.

Začíname > Používanie batérie n 23 N 5 Nasaďte kryt. Skontrolujte, či sú všetky výstupky zasunuté na svoje miesto, a potlačte kryt v smere šípky. Na Typový rad VPCSA a VPCSB je pät’, na Typový rad VPCSE je šest’ výstupkov. 6 Vrát’te a dotiahnite vybraté skrutky.