Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 24 N Vybratie batérie ! Ak je váš počítač zapnutý, nie je pripojený k napájaciemu adaptéru a vyberiete batériu, stratíte všetky neuložené dáta. 1 Počítač vypnite, zatvorte kryt obrazovky LCD a odpojte napájací adaptér, ak bol zapojený. 2 Odskrutkujte dve skrutky (1), posuňte spodný kryt v smere šípky (2) a odnímte ho. ! Buďte opatrní, aby ste nestratili skrutky.

Začíname > Používanie batérie n 25 N 3 Potiahnite a podržte poistku v smere šípky (3) a vytiahnite batériu v smere šípky (4). 4 Odtiahnite batériu od počítača v smere šípky.