Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 36 N Použitie antivírusového softvéru vo vašom počítači Chráňte svoj počítač proti počítačovým vírusom použitím antivírusového softvéru. Antivírusový program môžete udržiavat’ aktuálny prevzatím a nainštalovaním najnovších aktualizácií z internetovej stránky výrobcu. Ak chcete aktualizovat’ antivírusový softvér, nájdite ho v počítači podľa nasledujúcich pokynov a postupujte podľa uvedeného návodu. ❑ ❑ ❑ ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu. Trend Micro: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Trend Micro Titanium Maximum Security 2012, potom na Trend Micro Titanium Maximum Security 2012. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. McAfee: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy, McAfee a McAfee Internet Security alebo McAfee Total Protection. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Norton Internet Security: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Norton Internet Security, potom na LiveUpdate alebo Norton Internet Security. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vášho softvéru. ! Skutočný postup sa môže líšit’ od uvedeného podľa verzie softvéru nainštalovaného do vášho počítača. V takomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 37 N Používanie aplikácie VAIO Care Pomocou aplikácie VAIO Care môžete vykonávat’ pravidelné kontroly výkonnosti a vylaďovat’ svoj počítač, aby vždy pracoval optimálne. Ak sa vyskytne nejaký problém s vaším počítačom, vždy spustite aplikáciu VAIO Care. Aplikácia VAIO Care vykoná vhodné opatrenia na riešenie problému. Spustenie softvéru VAIO Care Stlačte tlačidlo ASSIST, kým je váš počítač zapnutý. ✍ Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla ASSIST spustí aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) môžete použit’ na obnovenie svojho počítača v prípade núdze, napríklad ak nie je možné naštartovat’ systém Windows.