Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 40 N Kombinácie/funkcia Funkcia Fn + /T (F7): výstup na displej Prepína miesto výstupu medzi obrazovkou počítača a externým displejom. Stlačením klávesu Enter zvoľte výstup na obrazovku. ! Ak odpojíte kábel displeja od počítača, kým je zvolený vonkajší displej ako miesto výstupu na obrazovku, obrazovka počítača sa vypne. V takom prípade stlačte kláves F7 dvakrát, pričom podržte stlačený kláves Fn a potom stlačte kláves Enter, aby sa prepol výstup údajov na obrazovku počítača. V závislosti od pripojeného externého displeja použitie viacerých monitorov nemusí byt’ podporované. Fn + / (F9/F10): zväčšovanie Zmena veľkosti obrázku alebo dokumentu zobrazeného v niektorom softvéri. Aby sa obraz na obrazovke javil menší a vzdialenejší (zmenšenie), stlačte klávesy Fn+F9. Aby sa obraz na obrazovke javil väčší a bližší (zväčšenie), stlačte klávesy Fn+F10. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center. Fn + (F12): dlhodobý spánok Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Pri vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží na vstavané úložné zariadenie a vypne sa napájanie systému. Na návrat systému do pôvodného stavu vypínačom zapnite napájanie. Informácie o riadení spotreby nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 32).

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 41 N Zmena nastavení podsvietenej klávesnice Ak je váš počítač vybavený podsvietenou klávesnicou, môžete nastavit’ automatické zapínanie podsvietenia podľa intenzity okolitého svetla. Navyše môžete určit’ čas nečinnosti, po ktorej sa podsvietenie klávesnice vypne. Zmena nastavení podsvietenej klávesnice 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Klávesnica a myš (Keyboard and Mouse) a Podsvietená klávesnica (Backlit Keyboard). ✍ Intenzitu okolitého svetla meria snímač okolitého svetla. Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia môže spôsobit’, že sa podsvietenie klávesnice zapne.