Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 52 N Poznámky o regionálnych kódoch Na diskoch alebo baleniach je vyznačený kód regiónu, ktorý indikuje, v ktorom regióne a na akom type prehrávača sa disk dá prehrat’. Ak je na vašom disku alebo jeho balení vyznačený kód „all“, znamená to, že disk sa dá prehrávat’ vo väčšine sveta. Ak sa kód regiónu vášho bydliska líši od označenia na štítku, disk nemôžete prehrat’ na svojom počítači. Kód regiónu vášho bydliska nájdete v nasledujúcej tabuľke. Oblast’ bydliska Kód regiónu Oblast’ bydliska Kód regiónu Oblast’ bydliska Kód regiónu Afrika 5 Austrália* 4 Čína 6 Európa 2 Hongkong* 3 India* 5 Indonézia* 3 Japonsko* 2 Kórea 3 Kuvajt* 2 Malajzia* 3 Nový Zéland* 4 Filipíny* 3 Rusko 5 Saudská Arábia* 2 Singapur* 3 Juhoafrická republika* 2 Taiwan 3 Thajsko* 3 Spojené Arabské Emiráty* 2 Vietnam 3 * Optickej jednotke vo vašom počítači pôvodne nie je priradený kód regiónu.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 53 N Ak prehrávate disk DVD s videom na vašom počítači, pred vložením disku vykonajte nasledujúce kroky: 1 Kliknite na Štart a Počítač. 2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu optickej jednotky a zvoľte Vlastnosti. 3 Kliknite na záložku Hardvér. 4 V zozname Všetky diskové jednotky vyberte svoju optickú diskovú jednotku a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. 5 Kliknite na kartu Oblast’ disku DVD. 6 V zozname vyberte príslušnú oblast’ a kliknite na tlačidlo OK. ! Počet možných zmien kódu regiónu je obmedzený. Ak prekročíte tento počet, kód regiónu sa natrvalo priradí jednotke a nebude ho možné menit’ znova. Prekonfigurovanie počítača nevynuluje toto počítadlo. Prípadné komplikácie spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky nie sú kryté zárukou.