Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 62 N Používanie iných modulov/pamät’ových kariet Používanie pamät’ových kariet SD Váš počítač je vybavený zásuvkou na pamät’ové karty SD. Túto zásuvku môžete použit’ na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami. ! Ak vyradíte zásuvku pre karty SD na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ pamät’ové karty SD. Ak chcete sprístupnit’ zásuvku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Predtým, ako použijete pamät’ovú kartu SD Zásuvka na pamät’ové karty SD na vašom počítači pracuje s nasledujúcimi pamät’ovými kartami: ❑ Pamät’ová karta SD ❑ Pamät’ová karta SDHC ❑ Pamät’ová karta SDXC Najnovšie informácie o kompatibilných pamät’ových kartách nájdete na Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5) pri návšteve príslušnej internetovej stránky.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 63 N Ako vložit’ pamät’ovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD. 2 Pamät’ovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke. 3 Pamät’ovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Pamät’ovú kartu netlačte do zásuvky násilím. ✍ Ak vložíte pamät’ovú kartu SD do zásuvky po prvý krát, môže sa zobrazit’ výzva na inštalovanie ovládača. V takomto prípade nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke. Po vsunutí karty do zásuvky sa v okne Počítač zobrazí ikona pamät’ovej karty SD.