Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 90 N Dôležité upozornenie Poznámky k šifrovaniu súborov operačného systému alebo programových súborov Šifrovanie súborov používaných operačným systémom alebo softvérovými aplikáciami pomocou systému Encrypting File System (EFS) s TPM vám znemožní spustenie alebo používanie takéhoto softvéru. Ak sa chcete vyhnút’ takýmto problémom, pred použitím systému EFS dodržujte nasledovné opatrenia: ❑ Nezabudnite odzálohovat’ údaje, ktoré chcete zašifrovat’, na nasledujúce lokality: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Priečinok Encrypted Data, ktoré ste vytvorili použitím štandardných nastavení počas procesu inicializácie používateľa Nový zašifrovaný priečinok vytvorený v priečinku Dokumenty alebo Dokumenty vo svojom konte Jednotku Personal Secure Drive ✍ Jednotka Personal Secure Drive je virtuálny disk vytvorený funkciou Personal Secure Drive a automaticky zašifruje údaje, ktoré sú naň uložené. Nemeňte nasledujúce nastavenia na karte Zobrazenie v okne Možnosti priečinka zobrazené kliknutím na položku Možnosti priečinka a hľadania z ponuky Usporiadat’ programu Windows Prieskumník. ❑ Nezobrazovat’ skryté súbory, priečinky a jednotky ❑ Skryt’ chránené súbory operačného systému (odporúča sa) Nemeňte systémové atribúty súborov, ak to nie je potrebné. Nezašifrujte priečinok Windows a Program Files a súbory v jednotlivých priečinkoch. Nezašifrujte priečinok Používatelia a v ňom priečinky patriace kontám.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 91 N Poznámky k šifrovaniu kľúčových súborov alebo súborov na jednotke Personal Secure Drive Ak zašifrujete súbory vytvorené v nasledujúcich priečinkoch, ak je vaše používateľské konto aktivované a systém EFS je zapnutý, znemožní spustenie vášho softvéru TPM a dešifrovanie zašifrovaných údajov. S predvolenými nastaveniami sa súbory v zložkách nižšie nedajú zašifrovat’, lebo majú systémové atribúty. Nemeňte systémové atribúty súborov v zložkách nižšie. ❑ ❑ ! Nasledujúce zložky sú implicitne skryté. Priečinky obsahujúce kľúčové súbory ❑ C:\ProgramData\Infineon ❑ C:\Používatelia\All Users\Infineon (C:\Používatelia\All Users je skratka na priečinok C:\ProgramData.) ❑ C:\Používatelia\\AppData\Roaming\Infineon Súbory na disku Personal Secure Drive C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF