Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 92 N Poznámky k šifrovaniu záložných alebo iných súborov Zašifrovaním záložných archívov alebo súborov s tokenom na núdzovú obnovu znemožnia obnovu systému vášho počítača v núdzovom prípade a zašifrovaním súborov s tokenom na nulovanie hesla alebo tajných súborov znemožnia vynulovanie hesla. Nezašifrujte nasledujúce súbory alebo priečinky: ✍ Predvolenou cestou nasledujúcich súborov sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Browse je Dokumenty (alebo Dokumenty)\Security Platform alebo Security Platform na odstrániteľnom médiu. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Automaticky zálohované archívne súbory Implicitné meno súboru: SPSystemBackup.xml alebo SPSystemBackup_.xml Priečinok pre automaticky zálohované archívne súbory Názov priečinka (pevný): ❑ SPSystemBackup (tento priečinok sa vytvorí ako podpriečinok pre súbor SPSystemBackup.xml) ❑ SPSystemBackup_ (tento priečinok sa vytvorí ako podpriečinok pre súbor SPSystemBackup_.xml) Súbor s tokenom na núdzovú obnovu Implicitné meno súboru: SPEmRecToken.xml Súbor s tokenom na vynulovanie hesla Implicitné meno súboru: SPPwResetToken.xml Súbor s tokenom pre núdzovú obnovu/vynulovanie hesla Implicitné meno súboru: SPToken_.xml Súbor s tajným kľúčom na vynulovanie hesla Implicitné meno súboru: SPPwdResetSecret.xml alebo SPPwdResetSecret__ ..xml

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 93 N ❑ ❑ ❑ ❑ Súbor so zálohou kľúčov a certifikátov Implicitné meno súboru: SpBackupArchive.xml Záložný súbor PSD Implicitné meno súboru: -Personal Secure Drive.fsb Záloha súboru s heslom vlastníka Implicitné meno súboru: SpOwner_.tpm Protokolový súbor Implicitné meno súboru: SpProtocol__..txt