Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n104 N ! Плъзнете щифта (1) докрай. В противен случай конекторът (2) няма да се фиксира в правилната позиция и в резултат на това няма да има добър контакт между компютъра и порт-репликатора. Когато батерията с висок капацитет не е монтирана към компютъра, плъзнете щифта (1) в посока, противоположна на стрелката, за да свалите надолу конектора (2). Свързването на компютъра, докато конекторът (2) е в горна позиция, може да повреди конекторите. 6 Внимателно натиснете компютъра надолу, докато щракне на място. 7 Отворете капака на LCD екрана и включете компютъра.

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n105 N Изключване на компютъра от порт-репликатор ! За да предотвратите загуба на незаписани данни, се уверете, че сте изключили компютъра, преди да го изключите от порт-репликатора. Когато батерията е на привършване, изключването на компютъра от порт-репликатора може да доведе до загуба на несъхранени данни. За да изключите компютъра от порт-репликатора 1 Вдигнете компютъра от порт-репликатора и го поставете настрани.