Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n108 N Свързване на външен дисплей Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. ! Възпроизвеждането на Blu-ray Disc на свързан външен екран, може да бъде прекъснато в зависимост от типа и скоростта на обмен. Можете да решите този проблем чрез намаляване на резолюцията на екрана. Следвайте стъпките в Защо на екрана не се показва видео? (стр. 191), за да промените резолюцията на екрана. ✍ Ако изключването на външния екран от предлагания като опция порт-репликатор не промени автоматично резолюцията на LCD на компютъра, е необходимо да промените текущите настройки на дисплея. За да смените настройките, вижте Избор на режими на дисплея (стр. 116).

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n109 N Свързване на монитор за компютър или проектор Можете да свържете външен екран, например монитор за компютър или проектор, или непосредствено към компютъра или чрез опцията за порт-репликатор. За да свържете монитор за компютър или проектор ! Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към порт-репликатор. 1 Свържете захранващия кабел (1) на външния дисплей или на проектора към електрически контакт. 2 Свържете външния монитор или проектора към порта за монитор (2) на компютъра или на порта-репликатор чрез кабела за монитор (3). ✍ Ако е необходимо, свържете извода за слушалки на проектора и извода за слушалки (4) i на компютъра чрез кабел за високоговорител (5).