Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n124 N Задаване на парола Задаването на парола разрешава да защитите компютъра от неупълномощен достъп, като накарате потребителя да въвежда парола при включване на компютъра или връщане в нормален режим след режим на неактивност или хибернация. ! Не забравяйте паролата. Запишете я и я пазете на защитено място. Тип на паролата Парола за включване Описание Можете да използвате функциите на BIOS за задаване на два типа пароли: - Парола на машината: Разрешава на потребителите с права на администратор да променят всички опции за настройка в настройката на BIOS за екрана, както и за стартиране на компютъра. - Парола на потребителя: Разрешава на стандартните потребители да променят някои от опциите за настройка на BIOS, както и да стартират компютъра. За да зададете парола за потребители, първо трябва да зададете парола за компютъра. ✍ Ще получите подсказвания за въвеждане на парола за включване след поява на логото на VAIO и стартиране на компютъра. ! Ако забравите паролата на машината, тя трябва да се нулира, за което ще дължите такса. За да нулирате паролата, се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкият център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). Можете да нулирате потребителската парола на екрана за настройка на BIOS, след като въведете паролата на машината. Парола за Windows Разрешава на потребителите да влизат в компютъра и защитава всеки от потребителските акаунти със собствена парола. ✍ Ще трябва да въвеждате паролата за Windows, след като изберете своя потребителски акаунт.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n125 N Задаване на парола при включване Добавяне на парола при включване (парола за компютъра) 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете бутона < или ,, за да изберете Security и да изведете раздел Security, изберете Set Machine Password и след това натиснете бутона Enter. 3 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете бутона Enter. Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали). 4 Изберете Password when Power On в Security и натиснете бутона Enter. 5 Сменете настройката от Disabled на Enabled. 6 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.