Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n126 N Добавяне на парола при включване (парола за потребители) ! Преди да зададете парола за потребители, задайте парола за компютъра. 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете бутона Enter. 3 Натиснете бутона < или ,, за да изберете Security и да изведете раздела Security, изберете Set User Password и след това натиснете бутона Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете бутона Enter. Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали). 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter. Промяна/премахване на парола при включване (парола за компютъра) 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете бутона Enter. 3 Натиснете бутона < или ,, за да изберете Security и да изведете раздел Security, изберете Set Machine Password и след това натиснете бутона Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете бутона Enter. За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете бутона Enter. 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n127 N Промяна/махане на парола при включване (парола за потребители) 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Въведете паролата за потребители и натиснете бутона Enter. 3 Натиснете бутона < или ,, за да изберете Security и да изведете раздела Security, изберете Set User Password и след това натиснете бутона Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете бутона Enter. За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете бутона Enter. 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.