Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Промяна на екранния език n132 N Промяна на екранния език За моделите с Windows 7 Ultimate или Windows 7 Enterprise можете да изтеглите и инсталирате желания езиков пакет. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурирането на компютъра. ! За да изтеглите езиковия пакет, компютърът трябва да бъде свързан към Интернет. За информация как да свържете компютъра към интернет вижте Използване на интернет (стр. 66). За да инсталирате езиков пакет 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update. 2 Щракнете върху xx (брой) актуализации по избор са налични. 3 Изберете желания езиков пакет от списъка. 4 Натиснете OK, за да стартирате изтеглянето и инсталирането на избрания езиков пакет. За да смените екранния език 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел и Часовник, език и регион. 2 Щракнете върху Регион и език. 3 Изберете раздела Клавиатури и езици. 4 Изберете екранен език от падащия списък. 5 Щракнете върху OK.

Персонализиране на компютъра VAIO > Защита на данните от неоторизирано използване n133 N Защита на данните от неоторизирано използване Забрана на функционирането на вградени устройства Можете да използвате една от BIOS функциите, за да забраните функционирането на описаните по-долу вградени устройства, както и външните връзки и комуникации. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (слот “Memory Stick Duo” и слот за SD памет карта) ❑ Optical Disc Drive (вградено оптично дисково устройство) ❑ Wireless Devices (устройства за безжична LAN, WiMAX, безжична WAN, BLUETOOTH мрежа и GPS функции) ❑ LAN Device (LAN порт) ✍ Вградените устройства, чието функциониране можете да забраните, се различават в зависимост от закупения модел.