Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n140 N 6 Махнете стария модул на паметта по следния начин: ❑ Издърпайте фиксаторите по посока на стрелките (1). Модулът на паметта се освобождава. ❑ Уверете се, че модулът на паметта се повдига, след което го издърпайте по посока на стрелката (2). 7 Извадете новия модул на паметта от опаковката.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n141 N 8 Плъзнете модула на паметта в слота за модул на паметта и го натиснете, докато щракне на място. ! Не докосвайте други компоненти по дънната платка, освен модула на паметта. Внимавайте да не докосвате проводниците и изпъкналите части под долния капак. Вкарайте конектора на модула на паметта в слота, като същевременно подравните вдлъбнатината на модула с малката издатина в отворения слот. Не поставяйте модула на паметта в слота погрешно ориентиран, тъй като може да доведе до повреди на слота и модула. 9 Поставете капака и свалените винтове и след това затегнете винтовете. 10 Включете компютъра.