Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 16 N Отдолу (с долния капак) A Вентилационни отвори B Капак на конектора на портовия репликатор (стр. 101) C Капак на конектора за батерия с висок капацитет *1 D Бутон за изключване на батерията (стр. 26), (стр. 163), (стр. 172) E Капак за SIM карта *2 (стр. 73) F Долен капак *1 За детайлни инструкции как да монтирате батерия с висок капацитет вижте ръководството на батерията с висок капацитет. Когато към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, пазете демонтирания капак на конектора, за да можете да го използвате в бъдеще. *2 Само на избрани модели.

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 17 N Отдолу (без долния капак) A Модул на паметта (стр. 137) B Конектор за батерия (стр. 21)