Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Микрофон n194 N Микрофон Какво да правя, ако микрофонът ми не работи? ❑ ❑ Компютърът не е оборудван с жак порт за микрофон. Не можете да използвате външен микрофон. Вашето входно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За конфигурация на звуковото входно устройство, следвайте тези стъпки: 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 3 Щракнете върху Хардуер и звук. 4 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 5 В панела Записване, изберете желаното устройство да входящ звук и щракнете върху Направи по подразбиране. Как да предотвратя получаването на микрофония? Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук, като например високоговорител. За да предотвратите този проблем: ❑ Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук. ❑ Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n195 N Високоговорители Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. Възможно е силата на звука да е изключена с бутоните Fn+F2. Натиснете ги още веднъж. Възможно е нивото на звука да е намалено чрез бутоните Fn+F3. Задръжте бутоните Fn+F4 натиснати, за да увеличите нивото на звука достатъчно, за да го чувате. Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. Вашето изходно звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на устройството за възпроизвеждане на звук, вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 200). Защо звукът от вградения високоговорител е изкривен? В зависимост от режима на Dolby възпроизвеждане, звукът от вградените високоговорители може да е изкривен по време на възпроизвеждането при ниво на звука близо до максимума. В този случай, следвайте тези стъпки, за да изберете подходящия режим на възпроизвеждане в зависимост от възпроизвеждания звук. 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Хардуер и звук. 3 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 4 В панела Възпроизвеждане, изберете Speaker/Headphones и щракнете върху Свойства. 5 Щракнете върху панела Dolby. 6 Изберете подходящия режим на възпроизвеждане.