Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > “Memory Stick” n202 N “Memory Stick” Какво трябва да направя, ако не мога да използвам “Memory Stick” носителя, форматиран чрез компютър VAIO, с други устройства? Може да е необходимо да форматирате повторно “Memory Stick” носителя. Форматирането на носителя “Memory Stick” изтрива всички данни в носителя, включително музикални файлове. Преди да форматирате повторно носителя “Memory Stick”, архивирайте важната информация и проверете дали в “Memory Stick” няма файлове, които искате да запазите. 1 Копирайте данните от носителя “Memory Stick” във вграденото запаметяващо устройство, за да съхраните информацията или изображенията. 2 Форматирайте носителя “Memory Stick”, като следвате стъпките във Форматиране на “Memory Stick” (стр. 59). Мога ли да копирам изображения от цифровата видеокамера, като използвам носителя “Memory Stick”? Да, и можете да преглеждате видеоклипове, които сте записали чрез цифрови фотоапарати, съвместими с “Memory Stick”. Защо не мога да запаметявам данни в носителя “Memory Stick”? ❑ ❑ Някои версии на “Memory Stick” са оборудвани с превключвател за защита срещу изтриване, за да се предпазят данните от случайно изтриване. Проверете дали този превключвател е изключен. Ако сте забранили функционирането на слота за “Memory Stick Duo” в BIOS екрана за конфигуриране, не можете да използвате “Memory Stick” носител в слота. За да разрешите функционирането на слота, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133).

Отстраняване на неизправности > Периферни устройства n203 N Периферни устройства Какво да правя, ако не мога да свържа USB устройство? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако е подходящо, проверете дали USB устройството е включено и дали използва собственото си захранване. Например, ако използвате цифров фотоапарат, проверете дали батерията е заредена. Ако използвате принтер, проверете дали захранващият кабел е свързан правилно към електрическия контакт. Опитайте да използвате друг USB порт. Драйверът може да е инсталиран за точно определен порт, който сте използвали при първото свързване на устройството. За повече информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Може да се наложи да инсталирате софтуер, преди да свържете устройството. Опитайте да свържете обикновено устройство с ниска консумация на енергия, като мишка, и проверете дали портът работи изобщо. USB концентраторите може да пречат на устройството да работи нормално, заради повреда в разпределението на енергия. Препоръчваме да включите устройството директно към компютъра без концентратор. Ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране, няма да можете да използвате свързаните USB устройства. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). Какво да правя, ако не мога да използвам периферно устройство? Функционирането на USB портовете може да е забранено в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133).

 • Page 1 and 2:

  N Ръководство за по

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Предпазни мерки

 • Page 5 and 6:

  Преди употреба > Ка

 • Page 7 and 8:

  Преди употреба > Ка

 • Page 9 and 10:

  Преди употреба > Съ

 • Page 11 and 12:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 13 and 14:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 15 and 16:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 17 and 18:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 19 and 20:

  Първи стъпки > Свър

 • Page 21 and 22:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 23 and 24:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 25 and 26:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 27 and 28:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 29 and 30:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 31 and 32:

  Първи стъпки > Безо

 • Page 33 and 34:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 35 and 36:

  Първи стъпки > Подд

 • Page 37 and 38:

  Първи стъпки > Подд

 • Page 39 and 40:

  Използване на VAIO ко

 • Page 41 and 42:

  Използване на VAIO ко

 • Page 43 and 44:

  Използване на VAIO ко

 • Page 45 and 46:

  Използване на VAIO ко

 • Page 47 and 48:

  Използване на VAIO ко

 • Page 49 and 50:

  Използване на VAIO ко

 • Page 51 and 52:

  Използване на VAIO ко

 • Page 53 and 54:

  Използване на VAIO ко

 • Page 55 and 56:

  Използване на VAIO ко

 • Page 57 and 58:

  Използване на VAIO ко

 • Page 59 and 60:

  Използване на VAIO ко

 • Page 61 and 62:

  Използване на VAIO ко

 • Page 63 and 64:

  Използване на VAIO ко

 • Page 65 and 66:

  Използване на VAIO ко

 • Page 67 and 68:

  Използване на VAIO ко

 • Page 69 and 70:

  Използване на VAIO ко

 • Page 71 and 72:

  Използване на VAIO ко

 • Page 73 and 74:

  Използване на VAIO ко

 • Page 75 and 76:

  Използване на VAIO ко

 • Page 77 and 78:

  Използване на VAIO ко

 • Page 79 and 80:

  Използване на VAIO ко

 • Page 81 and 82:

  Използване на VAIO ко

 • Page 83 and 84:

  Използване на VAIO ко

 • Page 85 and 86:

  Използване на VAIO ко

 • Page 87 and 88:

  Използване на VAIO ко

 • Page 89 and 90:

  Използване на VAIO ко

 • Page 91 and 92:

  Използване на VAIO ко

 • Page 93 and 94:

  Използване на VAIO ко

 • Page 95 and 96:

  Използване на VAIO ко

 • Page 97 and 98:

  Използване на VAIO ко

 • Page 99 and 100:

  Използване на пери

 • Page 101 and 102:

  Използване на пери

 • Page 103 and 104:

  Използване на пери

 • Page 105 and 106:

  Използване на пери

 • Page 107 and 108:

  Използване на пери

 • Page 109 and 110:

  Използване на пери

 • Page 111 and 112:

  Използване на пери

 • Page 113 and 114:

  Използване на пери

 • Page 115 and 116:

  Използване на пери

 • Page 117 and 118:

  Използване на пери

 • Page 119 and 120:

  Използване на пери

 • Page 121 and 122:

  Персонализиране на

 • Page 123 and 124:

  Персонализиране на

 • Page 125 and 126:

  Персонализиране на

 • Page 127 and 128:

  Персонализиране на

 • Page 129 and 130:

  Персонализиране на

 • Page 131 and 132:

  Персонализиране на

 • Page 133 and 134:

  Персонализиране на

 • Page 135 and 136:

  Персонализиране на

 • Page 137 and 138:

  Надстройка на комп

 • Page 139 and 140:

  Надстройка на комп

 • Page 141 and 142:

  Надстройка на комп

 • Page 143 and 144:

  Предпазни мерки > n14

 • Page 145 and 146:

  Предпазни мерки > И

 • Page 147 and 148:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 149 and 150:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 151 and 152: Предпазни мерки > Р
 • Page 153 and 154: Предпазни мерки > И
 • Page 155 and 156: Предпазни мерки > Р
 • Page 157 and 158: Предпазни мерки > И
 • Page 159 and 160: Отстраняване на не
 • Page 161 and 162: Отстраняване на не
 • Page 163 and 164: Отстраняване на не
 • Page 165 and 166: Отстраняване на не
 • Page 167 and 168: Отстраняване на не
 • Page 169 and 170: Отстраняване на не
 • Page 171 and 172: Отстраняване на не
 • Page 173 and 174: Отстраняване на не
 • Page 175 and 176: Отстраняване на не
 • Page 177 and 178: Отстраняване на не
 • Page 179 and 180: Отстраняване на не
 • Page 181 and 182: Отстраняване на не
 • Page 183 and 184: Отстраняване на не
 • Page 185 and 186: Отстраняване на не
 • Page 187 and 188: Отстраняване на не
 • Page 189 and 190: Отстраняване на не
 • Page 191 and 192: Отстраняване на не
 • Page 193 and 194: Отстраняване на не
 • Page 195 and 196: Отстраняване на не
 • Page 197 and 198: Отстраняване на не
 • Page 199 and 200: Отстраняване на не
 • Page 201: Отстраняване на не
 • Page 205 and 206: Търговски марки > n20
 • Page 207: n © 2011 Sony Corporation