Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Търговски

Търговски марки > n204 N Търговски марки SONY и логото SONY са регистрирани търговски марки на Sony Corporation. VAIO, логото VAIO и други наименования на продукти или услуги на Sony са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation или на някой от филиалите на компанията. i.LINK е наименование, което показва съвместимост с IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep и Atom са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero и логото на Windows са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , логото Blu-ray Disc и логото Blu-ray 3D са търговски марки на Blu-ray Disc Association. Думата BLUETOOTH и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели. Roxio Easy Media Creator е търговска марка на Sonic Solutions. WinDVD е търговска марка на Corel Inc. PowerDVD е търговска марка на CyberLink.Inc. NVIDIA и 3D Vision са регистрирани търговски марки и/или търговски марки на NVIDIA Corporation в САЩ и други държави. ArcSoft и логото на ArcSoft са регистрирани търговски марки на ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion е търговска марка на ArcSoft, Inc. AMD, логото AMD Arrow, ATI и комбинациите от тях, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.

Търговски марки > n205 N Емблемата SD е търговска марка. Емблемата SDHC е търговска марка. Емблемата SDXC е търговска марка. Думата ExpressCard и емблемите се притежават от PCMCIA и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели. HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® е търговска марка на SanDisk Corporation. “PlaceEngine” е търговска марка на Koozyt, Inc. “PlaceEngine” е разработена от Sony Computer Science Laboratories, Inc. и е лицензирана от Koozyt, Inc. “AVCHD” е търговска марка на Panasonic Corporation и Sony Corporation. Всички останали имена на системи, продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели. В ръководството не са обозначени символите или ®. Функциите и спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Всички останали търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели. Не целия софтуер описан по-горе може да бъде доставен с вашия водел.

 • Page 1 and 2:

  N Ръководство за по

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Предпазни мерки

 • Page 5 and 6:

  Преди употреба > Ка

 • Page 7 and 8:

  Преди употреба > Ка

 • Page 9 and 10:

  Преди употреба > Съ

 • Page 11 and 12:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 13 and 14:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 15 and 16:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 17 and 18:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 19 and 20:

  Първи стъпки > Свър

 • Page 21 and 22:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 23 and 24:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 25 and 26:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 27 and 28:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 29 and 30:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 31 and 32:

  Първи стъпки > Безо

 • Page 33 and 34:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 35 and 36:

  Първи стъпки > Подд

 • Page 37 and 38:

  Първи стъпки > Подд

 • Page 39 and 40:

  Използване на VAIO ко

 • Page 41 and 42:

  Използване на VAIO ко

 • Page 43 and 44:

  Използване на VAIO ко

 • Page 45 and 46:

  Използване на VAIO ко

 • Page 47 and 48:

  Използване на VAIO ко

 • Page 49 and 50:

  Използване на VAIO ко

 • Page 51 and 52:

  Използване на VAIO ко

 • Page 53 and 54:

  Използване на VAIO ко

 • Page 55 and 56:

  Използване на VAIO ко

 • Page 57 and 58:

  Използване на VAIO ко

 • Page 59 and 60:

  Използване на VAIO ко

 • Page 61 and 62:

  Използване на VAIO ко

 • Page 63 and 64:

  Използване на VAIO ко

 • Page 65 and 66:

  Използване на VAIO ко

 • Page 67 and 68:

  Използване на VAIO ко

 • Page 69 and 70:

  Използване на VAIO ко

 • Page 71 and 72:

  Използване на VAIO ко

 • Page 73 and 74:

  Използване на VAIO ко

 • Page 75 and 76:

  Използване на VAIO ко

 • Page 77 and 78:

  Използване на VAIO ко

 • Page 79 and 80:

  Използване на VAIO ко

 • Page 81 and 82:

  Използване на VAIO ко

 • Page 83 and 84:

  Използване на VAIO ко

 • Page 85 and 86:

  Използване на VAIO ко

 • Page 87 and 88:

  Използване на VAIO ко

 • Page 89 and 90:

  Използване на VAIO ко

 • Page 91 and 92:

  Използване на VAIO ко

 • Page 93 and 94:

  Използване на VAIO ко

 • Page 95 and 96:

  Използване на VAIO ко

 • Page 97 and 98:

  Използване на VAIO ко

 • Page 99 and 100:

  Използване на пери

 • Page 101 and 102:

  Използване на пери

 • Page 103 and 104:

  Използване на пери

 • Page 105 and 106:

  Използване на пери

 • Page 107 and 108:

  Използване на пери

 • Page 109 and 110:

  Използване на пери

 • Page 111 and 112:

  Използване на пери

 • Page 113 and 114:

  Използване на пери

 • Page 115 and 116:

  Използване на пери

 • Page 117 and 118:

  Използване на пери

 • Page 119 and 120:

  Използване на пери

 • Page 121 and 122:

  Персонализиране на

 • Page 123 and 124:

  Персонализиране на

 • Page 125 and 126:

  Персонализиране на

 • Page 127 and 128:

  Персонализиране на

 • Page 129 and 130:

  Персонализиране на

 • Page 131 and 132:

  Персонализиране на

 • Page 133 and 134:

  Персонализиране на

 • Page 135 and 136:

  Персонализиране на

 • Page 137 and 138:

  Надстройка на комп

 • Page 139 and 140:

  Надстройка на комп

 • Page 141 and 142:

  Надстройка на комп

 • Page 143 and 144:

  Предпазни мерки > n14

 • Page 145 and 146:

  Предпазни мерки > И

 • Page 147 and 148:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 149 and 150:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 151 and 152:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 153 and 154: Предпазни мерки > И
 • Page 155 and 156: Предпазни мерки > Р
 • Page 157 and 158: Предпазни мерки > И
 • Page 159 and 160: Отстраняване на не
 • Page 161 and 162: Отстраняване на не
 • Page 163 and 164: Отстраняване на не
 • Page 165 and 166: Отстраняване на не
 • Page 167 and 168: Отстраняване на не
 • Page 169 and 170: Отстраняване на не
 • Page 171 and 172: Отстраняване на не
 • Page 173 and 174: Отстраняване на не
 • Page 175 and 176: Отстраняване на не
 • Page 177 and 178: Отстраняване на не
 • Page 179 and 180: Отстраняване на не
 • Page 181 and 182: Отстраняване на не
 • Page 183 and 184: Отстраняване на не
 • Page 185 and 186: Отстраняване на не
 • Page 187 and 188: Отстраняване на не
 • Page 189 and 190: Отстраняване на не
 • Page 191 and 192: Отстраняване на не
 • Page 193 and 194: Отстраняване на не
 • Page 195 and 196: Отстраняване на не
 • Page 197 and 198: Отстраняване на не
 • Page 199 and 200: Отстраняване на не
 • Page 201 and 202: Отстраняване на не
 • Page 203: Отстраняване на не
 • Page 207: n © 2011 Sony Corporation