Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 30 N Удължаване на живота на батерията Когато компютърът се захранва от батерията, можете да удължите нейния живот по описаните по-долу начини. ❑ Понижаване на яркостта на LCD дисплея на компютъра. ❑ Използване на режим за спестяване на енергия. Вижте Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 32) за повече информация. ❑ Промяна на настройките за пестене на електроенергия чрез Опции на захранването. Вижте Използване на Управление на захранването VAIO (стр. 131) за повече информация. ✍ За повече информация как да спестите заряда на батерията вижте помощния файл, след като изпълните стъпките в Проверка на капацитета на зареждане на батерията (стр. 29).

Първи стъпки > Безопасно изключване на компютъра n 31 N Безопасно изключване на компютъра За да избегнете загуба на данни, изключвайте компютъра правилно, както е описано по-долу. Изключване на компютъра 1 Изключете периферните устройства, свързани към компютъра. 2 Запаметете информацията и затворете всички работещи програми. 3 Щракнете върху Старт и върху бутона Изключване. След малко компютърът се изключва автоматично. Уверете се, че индикаторът на захранването е изгаснал.