Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 34 N Използване на режим на хибернация Активиране на режим на хибернация Натиснете бутоните Fn+F12. Алтернативно, можете да щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и Хибернация. ! Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването. Връщане към нормален режим Натиснете бутона на захранването. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.

Първи стъпки > Поддържане на компютъра в оптимално състояние n 35 N Поддържане на компютъра в оптимално състояние Актуализиране на компютъра Актуализирайте своя компютър VAIO чрез описания по-долу приложен софтуер, за да подобрите ефективността, защитата и функционалността на компютъра. VAIO Update изпраща автоматични уведомявания за новите налични в Интернет актуализации и ги изтегля и инсталира. ❑ ❑ Windows Update Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update и следвайте екранните инструкции. VAIO Update Щракнете върху Старт, Всички програми, VAIO Care, Софтуер за VAIO (VAIO Software) и VAIO Update. ! Компютърът трябва да е свързан към интернет, за да можете да изтеглите актуализациите.