Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 54 N Възпроизвеждане на дискове За да възпроизведете диск 1 Вкарайте диска в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток и затворете всички работещи програми, преди да възпроизведете диска. 2 Ако нищо не се появява на работния плот, щракнете върху Старт, Всички програми и изберете желания софтуер за възпроизвеждане на дискове. За инструкции как да използвате софтуера вижте помощния файл, включен в софтуера. Копиране на файлове в дискове Копиране на файлове на диск 1 Поставете записваем диск в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички работещи програми, преди да копирате файлове в диска. 2 Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми и изберете желаната програма за запис на диск, за да копирате файлове в диска. За инструкции как да използвате софтуера вижте помощния файл, включен в софтуера.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 55 N Използване на “Memory Stick” Носителят “Memory Stick” е компактен, преносим и универсален записващ носител с интегрална схема (IC), проектиран специално за обмен и споделяне на цифрови данни със съвместими продукти, като например цифрови фотоапарати, мобилни телефони и други устройства. Тъй като е сменяем, той може да се използва като външно устройство за съхранение на информация. ! Не можете да използвате “Memory Stick”, ако забраните функционирането на слота “Memory Stick Duo” в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на слота, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). Преди използване на носителя “Memory Stick” Слотът за “Memory Stick Duo” на компютъра може да работи със следните типове и размери носители: ❑ “Memory Stick Duo” ❑ “Memory Stick PRO Duo” ❑ “Memory Stick PRO-HG Duo” ! Компютърът поддържа само “Memory Stick” с размер Duo и не поддържа “Memory Stick” със стандартен размер. За най-нова информация за носителя “Memory Stick” посетете http://www.sony.net/memorycard/.