Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 64 N За да извадите SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Уверете се, че индикаторът за достъп до носител не свети. 3 Натиснете SD картата към компютъра и освободете. SD картата ще се извади. 4 Издърпайте SD картата от слота.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 65 N Бележки за използване на карти с памет Общи бележки за използване на карта с памет ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте карти с памет, които са съвместими със стандартите, поддържани от вашия компютър. Винаги дръжте носителя карта с памет с правилно ориентирана стрелка, докато го поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или носителя, не вкарвайте картата с памет със сила в слота, ако носителят не влиза лесно. Бъдете внимателни, когато поставяте или изваждате картата с памет от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не изваждайте носителя карта с памет, докато индикаторът за достъп до носителя свети. В противен случай, може да загубите информация. Не се опитвайте да поставяте друг тип карта с памет или друг тип адаптер в слота за карти с памет. Несъвместима карта с памет или адаптер може да доведе до затруднения при махането от слота и до щети по компютъра. Не поставяйте повече от една карта памет в слота. Неправилното вкарване на носителя може да увреди както компютъра, така и носителя. Бележки за използването на SD карта с памет ❑ ❑ ❑ Компютърът е тестван и съвместим само с най-популярните карти с памет, предлагани от октомври 2011 година. Въпреки това не се гарантира съвместимост с всички карти памет. SD карти с памет (до 2 ГБ), SDHC карти с памет (до 32 ГБ) и SDXC карти с памет (до 64 ГБ) са тествани и е установено, че са съвместими с компютъра. Някои типове SD памет карти, например тези с UHS функция (за ултрависокоскоростен трансфер на данни), може да се загреят силно поради продължителния достъп до памет картите. В тези случаи изчакайте малко, докато памет картата се охлади, преди да я извадите.