Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 68 N Използване на безжична LAN Безжичният LAN (WLAN) разрешава на компютъра да се свързва към мрежи чрез безжична връзка. WLAN използва следният стандарт IEEE 802.11a/b/g/n, който посочва типа на използваната технология. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. ! Няма да имате достъп до безжичните мрежи, ако сте забранили функцията на безжичната мрежа в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на устройствата, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). Стандарт на WLAN Честотна лента Забележки IEEE 802.11a 5 GHz Достъпен само за модели, съвместими със стандарта IEEE 802.11a/b/g/n. IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Стандартът IEEE 802.11g предоставя комуникации със скорост, по-висока от тази на стандарта IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz При съвместимите със стандарта IEEE 802.11b/g/n модели, може да се използва само лента 2,4 GHz.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 69 N Забележки за използването на функцията за безжичен LAN Общи забележки за използването на функцията за безжичен LAN ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ В някои държави или региони използването на WLAN продукти може да е ограничено от местните разпоредби (напр. ограничен брой канали). Стандартите IEEE 802.11a и IEEE 802.11n не се предлагат при мрежи ad-hoc. 2,4 GHz честотна лента, с която работят безжичните LAN устройства, се използва от различни уреди. Въпреки че безжичните LAN устройства използват технологията, за да минимизират радио смущенията от други устройства, които използват същата честотна лента, такива радио смущения може да доведат до по-ниска скорост на комуникация и по-малък обхват на комуникация или до неуспешна комуникация. Скоростта на комуникацията и обхвата могат да бъдат различни, в зависимост от следните условия: ❑ Разстояние между комуникационните устройства ❑ Наличие на препятствия между устройствата ❑ Конфигурация на устройствата ❑ Радио условия ❑ Околна среда, включително наличие на стени и материалите на тези стени ❑ Използван софтуер Комуникациите могат да прекъснат, в зависимост от радиоусловията. Настоящата скорост на комуникация не може да бъде много бързо изведена на компютъра. Разполагането на съвместими с различни стандарти WLAN продукти, които използват една и съща честотна лента в една и съща безжична мрежа, могат да намалят скоростта на комуникация, поради наличие на радиосмущения. Имайки това предвид, WLAN продуктите се създават така, че да намаляват скоростта на комуникация, за да осигурят комуникацията с други, съвместими с различен стандарт, WLAN продукти, които използват същата честотна лента. Когато скоростта на комуникация не е достатъчно бърза, тя може да се увеличи чрез промяна на канала за безжична връзка на точката на достъп.