Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 76 N 6 Затворете носача за SIM карта и след това плъзнете носача по посока на стрелката (3). ! Не докосвайте компонентите на SIM картата. При поставяне или отстраняване на картата дръжте компютъра здраво. Не повреждайте SIM картата по никакъв начин. Не я огъвайте и не я притискайте силно. 7 Затворете капака на слота за SIM карта.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 77 N Стартиране на комуникациите с безжична WAN За да стартирате комуникации по безжична WAN ! Уверете се, че капакът на слота за SIM карта е правилно затворен, в противен случай функцията за безжична WAN мрежа може да не работи. 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network или щракнете върху иконата VAIO Smart Network в лентата на задачите. 3 В прозореца VAIO Smart Network се уверете, че превключвателят до Wireless WAN е в позиция On. 4 Щракнете върху бутона с долна стрелка до превключвателя Wireless WAN и върху бутона Connect, за да стартирате софтуера за управление на връзката или предварително инсталирания софтуер от телеком оператора в зависимост от модела и държавата. 5 Въведете своя PIN код, когато ви бъде подсказано. 6 Щракнете върху Свързване. 7 Ако е необходимо, въведете APN информация или оператора на телекомуникационната компания. ✍ За повече информация как да използвате функцията за безжична WAN мрежа, вижте помощния файл, включен във VAIO Smart Network или в документацията на вашия телеком оператор.