Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 82 N Бележки за използване на функцията BLUETOOTH ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Скоростта на обмен на данни зависи от следните условия: ❑ Препятствия, например стени, намиращи се между устройствата; ❑ Разстояние между устройствата; ❑ Използван материал в стените; ❑ Близост до микровълни и безжични телефони; ❑ Радиочестотни смущения и други условия на околната среда; ❑ Конфигурация на устройствата; ❑ Тип софтуерно приложение; ❑ Тип операционна система; ❑ Използване на функциите безжична LAN мрежа и BLUETOOTH едновременно чрез компютъра; ❑ Размер на обменяния файл. Поради ограниченията на стандарта за BLUETOOTH, е възможно понякога големи файлове да бъдат повредени по време на непрекъснат обмен, поради електромагнитни смущения в околната среда. Всички BLUETOOTH устройства трябва да са официално одобрени, за да се гарантира, че се поддържат приложимите изисквания по стандарт. Дори ако отговарят на стандартите, работата, спецификациите и работните процедури на отделните устройства може да се различават. Обмен на данни може да не е възможен при всички ситуации. Видео и аудио устройства не могат да бъдат синхронизирани, ако възпроизвеждате видео клипове на компютъра, докато аудио сигналите се предават през свързано чрез BLUETOOTH устройство. Това често се получава при BLUETOOTH комуникация и не е неизправност. 2,4 GHz лентата, с която работят BLUETOOTH устройства или устройства с безжична LAN мрежа, се използва от различни уреди. Въпреки че BLUETOOTH устройствата използват технологията, за да минимизират радио смущенията от други устройства, които използват същата честотна лента, такива радио смущения може да доведат до по-ниска скорост на комуникация и по-малък обхват на комуникация или до неуспешна комуникация.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 83 N ❑ ❑ ❑ Функцията BLUETOOTH може да не работи с други устройства, в зависимост от производителя или версии на софтуера, използвани от производителя. Свързването на няколко BLUETOOTH устройства към компютъра може да причини претоварване на канала, което да доведе до по-слаба производителност на устройствата. Това е нормално при BLUETOOTH технологията и не е неизправност. Високоскоростна комуникация между компютъра и BLUETOOTH устройства е достъпна, когато устройствата са съвместими с високоскоростна BLUETOOTH технология. За високоскоростна комуникация активирайте функцията за безжична LAN мрежа и функцията BLUETOOTH на компютъра. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър.