Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n108 N Ansluta en extern bildskärm Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. ! Uppspelning av Blu-ray-skivor på en ansluten extern bildskärm kan avbrytas, beroende på videons typ eller bithastighet. Problemet kan eventuellt lösas genom att minska bildskärmens skärmupplösning. Ändra skärmens upplösning genom att följa instruktionerna i Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 191). ✍ Om datorns LCD-skärm inte ändrar upplösning automatiskt när du kopplar bort den externa skärmen från portreplikatorn (tillval) måste du själv ändra de aktuella bildskärmsinställningarna. Information om hur du ändrar inställningarna finns i Välja visningslägen (sidan 116).

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n109 N Ansluta en datorskärm eller projektor Det går att ansluta en extern bildskärm, som t.ex. en datorskärm eller en projektor, antingen direkt till datorn eller via en portreplikator (säljs separat). Så ansluter du en datorskärm eller en projektor ! Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn. 1 Koppla in den fristående skärmens eller projektorns nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut den externa skärmen eller projektorn till datorns eller portreplikatorns skärmport (2) med en bildskärmskabel (3). ✍ Om det behövs kopplar du samman hörlursuttaget på projektorn med datorns hörlursuttag (4) i med en högtalarkabel (5).