Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Välja prestandaläge n122 N Välja prestandaläge Din dator är utrustad med en prestandaomkopplare som gör att du kan ändra prestandaläge utan att starta om datorn. Du kan välja ett av följande prestandalägen: STAMINA-läge för låg strömförbrukning eller SPEED-läge för bättre prestanda. ! Om ett program som hindrar datorn från att ändra prestandaläge är igång, kanske prestandaläget inte ändras trots att du använder prestandaomkopplaren. I sådant fall stänger du det programmet. Det valda läget aktiveras automatiskt. Om du ändrar prestandaläge utan att stänga programmet kan dataförlust ske.

Anpassa din VAIO-dator > Välja prestandaläge n123 N Så här väljer du ett prestandaläge Skjut prestandaväljaren (1) för att välja prestandaläge. Lägestyp STAMINA-läge SPEED-läge Beskrivning Använder Intel Graphics Media Accelerator och inaktiverar vissa av datorns hårdvaruenheter för att spara batteriström. Använder AMD Radeon Graphics för bättre prestanda. Kontrollera aktuellt prestandaläge ❑ Ta reda på vilket läge som är valt med hjälp av prestandaväljaren. ❑ Ta reda på vilken prestandalägesikon som visas i Windows meddelandefält.