Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n148 N ❑ ❑ ❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur datorn och kontaktar ett auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5). Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas. Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter när du öppnar LCD-skärmslocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara känslig för tryck eller ökad påfrestning, och att utsätta den för tryck kan skada skärmen eller göra att den inte fungerar korrekt. Öppna datorn genom att hålla i datorns basdel med en hand och försiktigt lyfta LCD-skärmlocket med den andra handen. Om du bär datorn med locket uppe måste du hålla datorn med bägge händerna. ❑ Använd en bärväska särskilt avsedd för att bära din dator.

Försiktighetsåtgärder > Hantera LCD-skärmen n149 N Hantera LCD-skärmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada LCD-skärmen. Se till att du avskärmar direkt solljus när du använder datorn nära ett fönster. Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Detta kan orsaka skador. När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på LCD-skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen. En restbild kan uppstå på LCD-skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare. LCD-skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på LCD-skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått. Ändra inte inställningarna för LCD-skärmens orientering i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det går att välja andra inställningar. Detta kan göra datorn instabil. Sony ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av att inställningarna ändras. Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan orsaka repor eller skador på LCD-skärmen.