Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av dator n162 N Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara? ❑ ❑ ❑ ❑ Om datorn slutar svara medan du kör ett program trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret. Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start och Stäng av-knappen för att stänga av datorn. Om datorn inte stängs av trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av. Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ❑ ❑ ❑ ! Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade. Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren. Försök installera om programmet. Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.

Felsökning > Användning av dator n163 N Varför försätts datorn inte i Vila eller Viloläge? Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till Vila eller Viloläge. Så här återställer du datorn till Normalt driftsläge 1 Avsluta alla program som är öppna. 2 Klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om. 3 Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen Stäng av och Starta om. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om. 4 Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade. Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar? ❑ ❑ Detta problem kan bero på att batteriet inte är korrekt installerat. Lös problemet genom att stänga av datorn och hålla batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder med ett tunt, rakt objekt (som t.ex ett gem). Om problemet kvarstår avlägsnar du batteriet och sätter i batteriet igen. Mer information finns i Installera/avlägsna batteriet (sidan 21). Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta ett auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5).