Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning/återställningsmedia n168 N Hur kan jag minska volymen för återställningsområdet? Den inbyggda lagringsenheten innehåller ett återställningsområde där informationen för systemåterställning lagras. Om datorn innehåller en fast disk kanske du vill minska återställningsområdet genom att ta bort information. 1 Om du återställer datorn från återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en inbyggd optisk skivenhet ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn och till elnätet. 2 Sätt i skivan i den optiska skivenheten eller anslut USB-flashenheten (medföljer ej) till USB-porten när datorn är i normalläge. ! Använd återställningsmedia som du skapade när du först fick din dator. Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133). 3 Stäng av datorn och slå på den igen. ✍ Om du använder en extern optisk skivenhet eller USB-flashenhet trycker du på F11 upprepade gånger tills VAIO-logotypen försvinner. 4 Tryck på tangenten M eller m för att välja VAIO Care Rescue och tryck på Enter. 5 Klicka på Tools och Start advanced recovery wizard. ✍ När meddelandet Do you need to rescue data? visas gör du vid behov en säkerhetskopia av all data.

Felsökning > Återställning/återställningsmedia n169 N 6 Följ instruktionerna på skärmen tills fönstret Select recovery type visas. 7 Välj Custom recovery - Remove recovery contents. 8 Följ instruktionerna på skärmen. ! Ovanstående procedur innebär även en systemåterställning. Program och data som du sparat på lagringsenheten innan du tar bort information för systemåterställning kommer att gå förlorade. När du har tagit bort informationen för systemåterställning behöver du återställningsmedia för systemåterställning vid ett senare tillfälle.