Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Partition

Felsökning > Partition n170 N Partition Hur gör jag för att skapa en hårddiskpartition? Med Windows-funktionen kan du skapa en partition utan att återställa datorsystemet. 1 Klicka på Start, Kontrollpanelen, System och säkerhet och Skapa och formatera hårddiskpartitioner under Administrationsverktyg. 2 Om fönstret User Account Control visas klickar du på Ja. Om du är inloggad som en standardanvändare kanske du blir ombedd att ange ett administratörsnamn och -lösenord. 3 Högerklicka på C-enheten och välj Krymp volym. 4 Ange storleken på partitionen som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) och klicka på Krymp. 5 Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym. 6 Följ instruktionerna på skärmen. ✍ Om du använder VAIO Care Rescue så kan du skapa en partition i återställningsprocessen. Mer information finns i Använda VAIO Care (sidan 37).

Felsökning > Batteri n171 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Batteriets laddningsstatus kan du kontrollera via laddningsindikatorn. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 27). När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till ett nätuttag med nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? Ladda om batteriet när: ❑ Strömmen i batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorn blinkar. ❑ Du inte har använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd närmar sig slutet. Batteriets laddningskapacitet kan kontrolleras via Battery-funktionen i VAIO Control Center. Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt medan det driver datorn.