Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Batteri

Felsökning > Batteri n172 N Kan min dator gå i Viloläge när den drivs på batteri? Din dator gå i Viloläge när den drivs på batteri, men vissa program och tillbehör hindrar datorn från att gå in i Viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i Viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda Viloläge (sidan 34). Varför kan jag inte ladda batteriet fullt? Batterivårdsfunktionen är aktiverad för att förlänga batteriets livstid i VAIO Control Center. Kontrollera inställningarna i VAIO Control Center. Vad ska jag göra om ett meddelande visas där det står att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i Viloläge? ❑ ❑ Detta problem kan bero på att batteriet inte är korrekt installerat. Lös problemet genom att stänga av datorn och hålla batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder med ett tunt, rakt objekt (som t.ex ett gem). Om problemet kvarstår avlägsnar du batteriet och sätter i batteriet igen. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn stänger du av datorn och avlägsnar extrabatteriet. Om problemet kvarstår håller du batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder. Om problemet kvarstår tar du bort båda batterierna och sätter i dem igen. Information om hur du sätter i och avlägsnar batteriet finns i Installera/avlägsna batteriet (sidan 21). Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta ett auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5).

Felsökning > Inbyggd kamera n173 N Inbyggd kamera Varför visar inte sökaren några bilder eller visar bilder med låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Den inbyggda kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Avsluta det aktiva programmet innan du startar ett nytt. På modeller med Media Gallery kan du inte använda ett annat kameraprogram som använder den inbyggda kameran samtidigt som du använder gestfunktionen i Media Gallery. Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Om problemet kvarstår, startar du om datorn. Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder? Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om: ❑ ett kortkommando med tangenten Fn används. ❑ belastningen på processorn ökar. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Varför har tagna bilder så låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset. En mörkare del av bilden kan visas som brus. Ytan på och runt den inbyggda kameran är smutsig. Rengör ytan. Se Information om hantering och underhåll (sidan 146).