Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Inbyggd

Felsökning > Inbyggd kamera n174 N Vad gör jag om tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott? ❑ ❑ ❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet. Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder. Problemet kan uppstå när datorn körs på energischemat vilket reducerar processorns prestanda. Se Välja ett energischema (sidan 131) för att kontrollera det aktuella energischemat. Vad ska jag göra om bildrutor hackar eller försvinner när jag tittar på film när datorn körs på batteri? Batteriet har bara lite ström kvar. Anslut datorn till ett nätuttag. Vad ska jag göra de inspelade bilderna flimrar? Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer. Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ställa in kameraegenskaperna (t.ex. ljuskälla eller flimmer) för att ta bort flimmerstörningar.

Felsökning > Nätverk (LAN/trådlöst LAN) n175 N Nätverk (LAN/trådlöst LAN) Vad ska jag göra om VAIO Smart Network-ikonen inte visas i aktivitetsfältet? ❑ Klicka på i aktivitetsfältet och kontrollera om ikonen VAIO Smart Network visas. ❑ Om inte ikonen VAIO Smart Network finns i aktivitetsfältet klickar du på Start, Alla program och VAIO Smart Network och ändrar sedan inställningen så att ikonen visas i aktivitetsfältet. Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Kontrollera att WIRELESS-omkopplaren är på och att WIRELESS-indikatorn på datorn lyser. Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. Om du vill ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN via 5 GHz-bandet måste du kontrollera att alternativet för att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet är markerat på fliken Wireless LAN Settings i inställningsfönstret VAIO Smart Network. Kommunikation via trådlöst LAN (IEEE 802.11a-standarden) på enbart 5 GHz-bandet, endast tillgängligt på vissa modeller, är som standard inaktiverad. Gör så här för att kontrollera inställningarna: 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet. 3 Klicka på Anslut till ett nätverk så att du ser att åtkomstpunkten är vald. Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.