Views
3 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Nätverk

Felsökning > Nätverk (LAN/trådlöst LAN) n176 N ❑ ❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna så här: 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet och Energialternativ. 3 Klicka på Ändra schemainställningar för det aktuella schemat. 4 Klicka på Ändra avancerade inställningar. 5 Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge. 6 Välj Hög prestanda i listrutan. Om du har inaktiverat de trådlösa funktionerna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte ansluta till en trådlös åtkomstpunkt. Aktivera enheterna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133). Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet. Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 175). Om du har inaktiverat de trådlösa enheterna eller LAN-porten i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte komma åt Internet med ett trådlöst nätverk eller ett LAN. Aktivera enheterna eller porten genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).

Felsökning > Nätverk (LAN/trådlöst LAN) n177 N Varför går dataöverföringen långsamt? ❑ ❑ ❑ ❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten. Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 175). Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Medan datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av stora filer, eller om datorn finns nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner. Flytta datorn närmare åtkomstpunkten. Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt. Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 175).